Terapeuter under utbildning

Under år 3 och 4 på Terapeutprogrammet tar våra studerande emot klienter. De går parallellt i handledning. Terapin genomförs till ett reducerat pris. För att boka en tid kontakta personen direkt.
Terapeuterna finns i: Göteborg, Stockholm och Visby

Anders Glassel

Mottagningsadress:
1) Kvarnplan 1 i Jakobsberg, precis vid pendeltågsstationen.
2) Sidensvansvägen 28 i Sollentuna, uthyrningsdel av vår bostad.
3) Vid behov kan även diskuteras att hyra in sig på en lokal centralt i Stockholm (www.motesrum.se).
Arvode: 400 kr/tim inkl moms
Språk: Svenska
Kontakt: Via hemsidan alltlevande.se

Mer information
Gestaltterapi har hjälpt mig till en tydlighet som i sin tur skapat en kärleksfullhet, både till mig själv och i relation till min omgivning.
De medmänniskor som jag mött på resan har bjudit in mig till acceptans och den förändring som tagit fart ur detta. Det har också känts djupt meningsfullt att upptäcka det vackra som finns under våra ytor när vi efter ett tag vågar visa oss. Jag vill gärna tillsammans med dig upptäcka mer av oss!

Jag går näst sista året på Gestaltakademiens utbildning för att bli gestaltterapeut. Senaste åren har jag arbetat som mentalskötare inom psykiatrin och personlig assistent åt min förståndshandikappade son. Jag är civilingenjör och arbetar numera deltid inom flygindustrin. Tidigare har jag också arbetat som lärare.

Varmt välkommen att ta kontakt!
Anders

Sofia Wale

Mottagningsadress: Sabbatsbergsvägen 6, Vasaparken (T-bana S:t Eriksplan)
Arvode: 400 kr/tim inkl moms (200 kr/tim för studerande)
Språk: svenska
Mobil: 070-216 58 33
Mailadress: sofia_wale@hotmail.com

Mer information

Att prata med någon om det som är ditt, din värld, och att genom mötet med en annan få perspektiv och förståelse kan göra en stor skillnad i ditt liv. Så är min erfarenhet av gestaltterapi – och bland det mest betydelsefulla för mig var att mötas av sådan öppenhet, lyhördhet och tilltro.

I terapin sätter vi ord på sådant som har varit outtalat, vilket ger möjlighet att upptäcka nya förhållningssätt till dig själv, din omgivning och dina relationer. Terapirummet är en upptäckarverkstad där vi nyfiket och med värme undersöker vad som kommer upp i mötet. Vi tittar inte bara på dina tankar, eller erfarenheter – utan undersöker hela upplevelsen av att vara du. Så som tankar, känslor, kroppsförnimmelser, erfarenheter och moral, vilket ger en vidare förståelse för din situation. Vi samarbetar i en kreativ process som kan mynna i möjligheter som inte syns från början.

Mitt intresse för hur vi är, vad som påverkar oss och hur vi kan göra det bästa av vår situation gör att jag sadlar om från arkitekt till gestaltterapeut. Och jag är bl a engagerad i Mind Självmordslinjen och föreningen Frisk&Fri, som ger stöd åt drabbade av ätstörningar och anhöriga.

Du är varmt välkommen att höra av dig!

Inez Victor

Mottagningsadress 1, måndagar:
Forsbyvägen 6D, Knivsta, Uppsala län. Fyra minuters promenad från Knivsta station, 15 minuter med bil från Arlanda.
Mottagningsadress 2, tisdagar:
Luntmakargatan 52 Stockholm, (T) Rådmansgatan, i centrala Stockholm.
Arvode: 400 kr/tim inkl moms
Mobil: 0735-719 717
Mailadress: inez@inezvictor.se
Hemsida: http://inezvictor.se

Mer information
Gestaltterapi är en av världens största terapiformer. Med hjälp av gestaltterapi övar du upp din förmåga att känna av kroppens signaler, hitta din egen vilja och fatta medvetna beslut som du mår bra av i ditt liv.
När du kommer till mig möter jag dig, i det du är i för stunden. Här och nu. Det kan handla om en livskris, stress, utmattning, tomhetskänsla, ensamhet, otillräcklighet, relationer. Livet helt enkelt.

Jag är en akademiskt skolad retoriker. I över 15 år har jag arbetat med människor och organisationer som vill bli sedda, förstådda och mötta. Kommunikation och relationer. Konsten är att både nå ut och nå in.

Under dessa år har jag mött många ledare som har haft djupare behov. Som behövt bygga inifrån. Hållbart. Jag såg ett behov i mina klienter och där började min terapeututbildning. En resa som har varit – och är – otroligt givande och utvecklande.

När det handlar om personlig utveckling fokuserar många på framtida mål. Gestalt bortser inte från det, men lägger fokus på nuläget, snarare än målbilden. För mig, som har haft en vana att rusa snabbt har det varit oerhört provocerande. Och oerhört givande! Förändringsparadoxen inom gestalt visar just på att vi uppnår förändring när vi blir den vi är, inte när vi försöker bli något som vi inte är. Det snabbaste sättet är ibland att vara väldigt långsam. Gestalt stöttar dig att bli mer av den du är. När du hittar och följer din egen kompass, får du tillgång till det liv du vill skapa och leva.
Varmt välkommen!

Anders Persson

Mottagningsadress: Första Långgatan 12,  413 03 Göteborg
Språk: Svenska, engelska
Arvode: 400 kr/tim inkl moms
Mobil: 073-251 00 41
Mailadress: anders.gestalt@gmail.com

Mer information

Vart är du på väg i livet?
Är det åt det håll du själv vill eller du kanske inte riktigt vet?

För mig är livet en upptäcktsfärd. Jag har formats av möten med människor och platser. Gestaltterapin har hjälpt mig att förstå mina val och att se vem jag blivit i mötet med andra, vad som hindrat mig från att göra det jag längtat efter och hur jag kan hitta min väg. Vill du också göra det? Tillsammans kan vi, här och nu, undersöka hur det ser ut i ditt liv, i dina relationer och vad du behöver för att kunna leva det liv du vill.

Jag har arbetat med människor i utsatta situationer i mer än 20 år och har stor erfarenhet av samtal i olika former.

Hör av dig om du har frågor eller funderingar. Varmt välkommen till samtal som kan göra skillnad!

Peter Jansson

Mottagningsadress: Luntmakargatan, Stockholm
Språk: Svenska, engelska
Arvode: 400 kr/tim inkl moms
Mobil: 070-25 43 496
Mailadress: peter@gitarrdelar.se

Mer information

Under mitt sista år av min utbildning till Gestaltterapeut erbjuder jag gestaltterapi till elevtaxa. Jag började min yrkesbana som ingenjör för att gå vidare till IT-konsult och sedermera VD för ett IT-bolag. 2005 svängde mitt fokus från siffror och maskiner mot människor och relationer. Sedan dess har jag studerat, läst och upplevt Gestalt. I dag, 46 år gammal, driver jag ett e-handelsföretag, jobbar som mentalskötare på Danderyds sjukhus och engagerar mig i samhällsfrågor med fokus på relationer. Numera känner jag mig som en unik blandning av allt ovan.

I gestaltterapi möts vi där just du är just nu. Härifrån utforskar vi tillsammans vad det är du behöver och hur du vill leva ditt liv. Vi hjälps åt att få fatt på och utforska det där som ligger lite undanträngt och som kanske skapar skav i vardagen och ligger i vägen för fortsatt personlig utveckling.

När jag för snart 10 år sedan själv sökte stöd hos en gestaltterapeut möttes jag av en värderingsfri inställning fylld av empati, tålamod, lyhördhet, sårbar öppenhet och utmanande mod. De är ledord som jag bär med mig i mötet med dig.

Varmt välkommen!
Peter

Linda Geitner

Mottagningsadress: Krukmakargatan 3, Stockholm
Språk: Svenska, engelska
Arvode: 400 kr/tim inkl moms
Mobil: 0704-22 44 35
Mailadress: linda.gestaltformation@gmail.com

Mer information

Eftersom jag är under utbildning så tar jag ut ett reducerat arvode och får kontinuerlig handledning via mitt utbildningsinstitut Gestaltakademin.

Gestalt betyder meningsfull helhet. Hela människan och dess omgivning påverkar här och nu. Genom att skapa en större medvetenhet om helheten frigörs kreativitet och spontanitet som möjliggör att vi får syn på vilka olika val som finns i våra liv.

Att stanna kvar en stund i det som är för att låta det som är figur få ta form. Tillsammans märker vi vad som är framträdande för dig och din situation i relation.

Om mig

Jag har en bakgrund inom ledarskap, försäljning och basket. Just nu arbetar jag bland annat som miljöterapeut på ett ungdomsboende.

Mitt nu är att ständigt påminna mig om att alla steg, hur små de än må vara och i vilken riktning de än gå åt så är det ett steg. Att visa mig själv och min omgivning kärlek samtidigt som jag håller min uppmärksamhet i vilka gränser jag vill ha.

Jag strävar efter ett autentiskt varande vilket innebär en förmåga att vara närvarade med hjärtat och vara grundad i mitt inre varande, mitt autentiska själv, genom vilket jag kan möta en annan människa.

Specialitet
Ångest, Depression, English speaking, Existentiella frågor, Kroppsmedvetenhet, Ledarskap, Otillräcklighetskänslor, Personlig utveckling, Relationer, Stress, Ungdomar

Välkommen att kontakta mig på svenska och engelska!

David Hagstrand

Mottagningsadress: Luntmakargatan 52, Stockholm
Språk: Svenska, engelska
Arvode: 400 kr/tim inkl moms
Mobil: 0738-186 072
Mailadress: reqvidd@gmail.com

Mer information

För mig var mötet med gestaltterapi som att äntligen “komma hem”. Här fanns en plats där jag för första gången i terapi kände att hela jag fick plats. Att jag blev mött, sedd och respekterad som människa – av en annan medmänniska. Att min upplevelse blev tagen på fullaste allvar. Jag blev mycket tagen av kraften i detta, och undrade hur det kommer sig att vi i så många (vård)möten har glömt den läkande kraften i att få vara människa tillsammans med en annan människa. Äntligen fick jag även uppleva att insikter som tidigare stannat som intellektuella nu liksom satte sig i mina celler, landade i min kropp, i mitt varande. Och att min kropp var en källa till oerhörd insikt om mig själv som jag i mångt och mycket tappat bort längs vägen.

Mötet med gestaltterapi fick mig att våga välja en väg mot att bli gestaltterapeut själv. En tanke som funnits i mig i många år, att en dag få jobba med mänskligt växande.
Jag har en bakgrund som språkvetare med inriktning på språkteknologi och har arbetat inom näringslivet med utveckling av t.ex. talteknologi (tänk Siri). Detta arbete har gett näring åt både min fascination för språk och för mötet med andra människor. I och med utveckling av produkter på många språk har jag haft ynnesten att få verka i en miljö med människor från hela världen, och var själv bosatt i Schweiz i åtta år. I flera år har jag jobbat som chef eller i annan typ av ledarroll. För drygt fem år sedan flyttade jag hem till Sverige igen och har sedan dess arbetat på bl.a. Google och Spotify och fått värdefulla erfarenheter från en värld som inte minst många unga idag drömmer om att få tillträde till.

Min längtan att arbeta ännu mer med människor har nu lett till att jag nu skiftar bana. Eller kanske snarare lägger till en bana. Jag vill tro att vi människor får vara mer än en sak. Jag är också övertygad om att mina erfarenheter från näringslivet är en tillgång för mig i min roll som terapeut.

Varmt välkommen att höra av dig!

You’re most welcome to contact me for therapy in English as well!

Mela Wickbom

Mottagningsadress: Allévägen 9, Nykvarn
Mottagningsadress: Köpmansgatan 58, Eskilstuna
Språk: Svenska, engelska
Arvode: 400 kr/tim inkl moms
Mobil: 070-714 2721
Mailadress: mikaela.wickbom@gmail.com

Mer information

Jag har en bakgrund som lärare – drygt tjugo härliga år i grundskolan. För några år sen bytte jag yrkesbana och studerar nu sista året till gestaltterapeut parallellt med mitt arbete som familjepedagog inom socialtjänstens resursenhet. Det betyder att jag dagligen träffar barnfamiljer med olika ursprung och i olika utsatta situationer och jobbar tillsammans med dem i ett förändringsarbete. Jag klär min familjepedagog-roll med gestalt och det är märkbart hur autentiska mötena blir. Jag intresserar mig alltmer för skam och trauma. Läs mer på min hemsida:

https://melamikaelagestaltterapeut.wordpress.com/
Varmt välkommen att höra av dig!