Terapeuter under utbildning

Under år 3 och 4 på Terapeutprogrammet tar våra studerande emot klienter. Terapin genomförs till ett reducerat pris och de går parallellt i handledning. För att boka en tid kontakta personen direkt.

Ann Bergman

Mottagningsadress: Ekskäret Klustret, Birger Jarlsgatan 18 alt Söders Mötesrum, Åsögatan 155
Arvode: 400 kr/tim inkl moms (200 kr/tim för studerande)
Språk: svenska
Mobil: 070-3438595
Mailadress: ann@teamout.se

Mer information

Jag har många års erfarenhet av handledning samt utveckling av individer och grupper. Genom min vidareutbildning på Gestaltakademin kan jag nu även erbjuda terapeutiska samtal.

Att gå i terapi kan ge dig en tryggare grund att stå på för att kunna hantera svårigheter som uppstår i livet. Det kan också leda till att du får syn på dina egna drömmar och därigenom förmår göra mer medvetna val utifrån inre motivation istället för att ledas av yttre bekräftelse.

Via terapin kan du t.ex. träna på att se och uttrycka dina behov. Det hjälper dig att sätta gränser, vilket är en förutsättning för att kunna bygga nära relationer.

Gestaltterapi är en relationell terapi där mötet mellan terapeut och klient här och nu är det som blir utgångspunkt för utforskandet.

Välkommen till ett första möte.

Charlotte Orwin

Mottagningsadress: Åsögatan 155, Stockholm
Arvode: 400 kr/tim inkl moms
Språk: svenska
Mobil: 0704 82 05 38
Mailadress: charlotte.orwin@tryggarum.nu

Mer information

Behovet av terapi kan ha många olika orsaker. Kanske är du stressad, har för höga krav på dig själv, lider av ångest eller har problem i dina relationer. Kanske står du inför ett val i livet och har behov av att sortera tankar och känslor eller bär på en längtan efter att utvecklas.

Jag var mitt i livet och hade ett högpresterande och konkurrensutsatt yrke som skribent när jag blev allvarligt fysiskt sjuk. Att inte kunna vara stark och prestera var mer stressande för mig än själva sjukdomen. Jag hade turen att ha en klok läkare som skickade mig på en mindfulnesskurs. Det öppnade upp en helt ny värld för mig och jag insåg att jag behövde göra en stor förändring i mitt liv, vilket ledde till att jag hittade gestaltterapi.

Gestaltterapi hanterar psykologiska beteenden genom att också titta på situationen vi lever i. Vi är de vi är och gör det vi gör av en anledning. Gestaltterapi är en holistisk terapiform, vilket innebär att kroppen anses lika viktig som tankar och känslor. I samtal och nyfiket utforskande försöker vi komma till här och nu med tonvikt på det relationella. Syftet är att få nya perspektiv på gamla erfarenheter och våga prova nya handlingsalternativ.

I botten är jag poet, författare och har en bakgrund som teaterpedagog. Innan jag började utbildningen till gestaltterapeut utbildade jag mig till mindfulnessinstruktör i MBSR (Mindfulness-Based Stress Reduction) och anhörigterapeut och har flera års klinisk erfarenhet av gruppterapi och enskilda samtal.

Varmt välkommen att ta kontakt med mig!

Maria Wallin

Mottagningsadress: Luntmakargatan 52, Stockholm
Arvode: 400 kr/tim inkl moms (200 kr/tim för studerande)
Språk: svenska, engelska
Mobil: 072-209 4656
Mailadress: maria.wallin442@gmail.com

Mer information

Varmt välkommen!

Tillsammans möts vi i ett gestaltterapeutiskt samtal. Vi möts som två jämställda individer och utforskar hur du har det, just nu. Fokus kommer att vara på dig och det du upplever.  Vi formar och formas hela tiden i relation till varandra och för att öka rörligheten och göra medvetna val i kontakten med andra är kroppslig awareness i fokus.

Gestaltterapi kan hjälpa dig att hantera ångest, depression, låg självkänsla, relationsproblem och stress. Om du har svårt att formulera dina behov i stunden kan vi utforska det närmare i terapin. Min önskan är att vara ett tillräckligt stöd för dig så att förändring kan ske i dig och ge upphov till nya upplevelser och ökad rörlighet för dig.

Välkommen att kontakta mig för ett första samtal.

Instagram

LinkedIn

Cecilia Falk

Mottagningsadress: Åsögatan på Söder i Stockholm
Arvode: 400 kr/tim inkl moms
Språk: svenska, engelska
Mobil: 073 330 1993
Mailadress: mail@ceciliafalk.net

Mer information
Livet är innehållsrikt och kan vara utmanade att möta. I mitt arbetsliv har jag mött många människor som i mötet med livet och dess svårigheter behövt stöd på vägen. Livskriser, oro, stress eller sorg för att nämna några teman.

I terapin är min strävan att vara ett stöd som uppmärksammar hela dig och din situation. Tillsammans skapar vi en tydlighet om dina förutsättningar och dina möjligheter till val.

Genom terapin kan du få bli uppmärksam på dina behov och de behov som finns i din situation, det kan skapa möjligheter och nya sätt att förhålla sig. Att få förståelse för det du befinner dig i just finns kan läka både bakåt och framåt. De möten jag har haft så här långt med det gestaltiska förhållningssättet har varit fyllt av värme, respekt och har hjälpt mig att bli mer mig. Tvärtemot att försöka vara någon jag tror min omgivning önskar att jag vore.

Gestalt använder sig av hela människan, inte bara tankar och samtal, utan även kroppen. Det har gett har gett mig goda insikter. Jag är glad att kunna erbjuda utbildningsterapi, vi har gedigen handledning av erfarna Gestaltterapeuter.

Varmt välkommen att ta kontakt med mig!

Ann-Charlotte Rubinstein

Mottagningsadress: Hälsoporten, Frejgatan 32, 113 26 Stockholm
Nära T-bana Odenplan
Arvode: 400 kr/tim inkl moms (200 kr/tim för studerande)
Språk: svenska
Mailadress: ann-charlotte@2idialog.se

Mer information

Är du på den plats du vill vara? Bär du på en längtan att växa, finns det en saknad efter någonting, behöver du mer trygghet, eller gör livet för ont just nu? Vill du ge dig själv tid att stanna upp och få stöd att öka förståelsen för dig själv?

I terapirummet utforskar vi tillsammans här och nu dina upplevelser, och ger plats åt det du lägger märke till och som blir meningsfullt för dig.

Min erfarenhet är att när vi blir mer medvetna om våra impulser, tankar, känslor och reaktioner kan vi upptäcka våra slumrande resurser,  och vår potential och få nya perspektiv som bidrar till vår personliga utveckling, för att bli mer den vi vill vara och kunna möta andra utan att tappa oss själv.

Varmt välkommen att ta kontakt för ett första möte!

Vill du läsa mer om Gestalt; https://gestaltakademin.se/

Kalle Lindqvist

Mottagningsadress: Bagarmossens hälsocenter, Svartågatan 26. Entré från gaveln.
Arvode: 400kr inklusive moms för 60 minuter
Språk: svenska
Mobil: 070-3535417
Mailadress: kalle@sarbarhetsdepartementet.se

Mer information
Jag är bankchefen som gjorde ett lappkast i livet. Från toppjobb inom finansbranschen, som jag sa upp mig från för att starta en stiftelse för stöd till utsatta barn och ungdomar, och sedan vidare till skolans värld och arbete med elever med behov av särskilt stöd.

Inget liv är det andra likt. Jag kan erbjuda dig min erfarenhet och vilja att hjälpa dig att söka DIN sanning. Jag är extra intresserad av sårbarhet, såväl hur den kommer till uttryck, som alla de sätt vi människor har för att undvika det sårbara. Hur tar ilska, sorg, skam och rädsla plats i just ditt liv? Jag är dessutom väldigt intresserad av prestation ur olika perspektiv. Kanske är du elitidrottare, har ett mycket krävande eller statusfyllt arbete eller känner starka prestationskrav i relationer. Ytterligare ett ämne som är viktigt för mig är mansfrågor och manlighet.

Eftersom kroppen har en viktig plats i gestaltterapin är den ett bra alternativ till rent kognitiva terapier och för dig som har kroppsliga symtom, känner dig främmande inför eller har bristande kontakt med dina kroppsliga signaler.

För mig handlar gestaltterapi väldigt mycket om det genuina mötet här och nu vilket kräver att jag som terapeut är närvarande både som yrkesperson och medmänniska.

Välkommen att kontakta mig och läsa mer på min hemsida www.sarbarhetsdepartementet.se/terapi

Kristina Tillenius

Mottagningsadress: Hökargatan 2, 77630 Hedemora
Arvode: 400 kr/tim inkl moms (200 kr/tim för studerande)
Språk: svenska
Mobil: 076-1078644
Mailadress: gestaltrum@gmail.com

Mer information

Livet för oss människor går framåt dag för dag utan att vi lägger märke till hur vi egentligen har det. Vi tappar bort våra egna behov. Vi vet inte vad vi vill eller vad som känns. Vi fyller på med det yttre men det känns tomt i det inre. Vi frågar oss varför relationerna känns svåra. Då kan det vara rätt att få stöd i att få hjälp med att se sig själv.

Oavsett vad du har med dig in i terapirummet har vi fokus på vad som händer i nuet även om det kommer upp något från förr. Vidare är det en samskapande relationell terapi där vi utgår från att människan blir till i relation och därför bara kan förstås mot bakgrund av sina relationer och sitt sammanhang.

Jag som terapeut kommer att hjälpa dig att uppmärksamma vilka omedvetna behov, föreställningar och upplevelser som påverkar kontakten här och nu. I gestalt litar vi på att individen har svaren men behöver stöd i att hitta dem. Detta för att kunna få en förståelse för hela sig själv och hur den påverkas i relationer – både hemma och på sitt arbete.

Vi utgår från vad som kommer just nu och tar hand det under tiden du är hos mig. Viktigt är att du som klient ska känna dig trygg för att kunna öppna upp dig och nå det som känns svårt för just dig.

Utifrån att jag är samtalsterapeut under utbildning tar jag ett reducerat pris. Jag går under kontinuerlig handledning som är en del av min utveckling till terapeut.

Du är varmt välkommen!

Cecilia Livmar Lundqvist

Mottagningsadress: Trädgårdsgatan 11, Uppsala samt Åsögatan 155, Stockholm
Arvode: 400 kr/tim inkl moms (200 kr/tim för studerande)
Språk: svenska
Mobil: 0709–70 16 15
Mailadress: celundqvist@gmail.com

Mer information

Välkommen!

Jag erbjuder gestaltterapeutiska möten till dig som längtar efter att bättre förstå dig själv och din situation.

Hos mig möts vi som två jämställda individer, i dialog och i en tillåtande miljö där vi tillsammans utforskar till det som uppstår i nuet. Fokus ligger på vad som är viktigt för dig i ditt liv, här och nu. För med ökad uppmärksamhet och genom dialogen kan vi uppleva både mer av oss själva och andra i vår omgivning.

Att gå i terapi är en investering i dig själv och dina relationer. Kanske vill du finna djupare mening med tillvaron, har oro, ångest och/eller behöver hantera en livskris. Ibland vill vi ha en tydlig förändring eller så är det något som skaver men vi vet inte riktigt vad det är.

Varmt välkommen att kontakta mig om du vill veta mer eller boka ett första möte.

Hemsida

LinkedIn