Terapeuter under utbildning

Under år 3 och 4 på Terapeutprogrammet tar våra studerande emot klienter. De går parallellt i handledning. Terapin genomförs till ett reducerat pris. För att boka en tid kontakta personen direkt.
Terapeuterna finns i: Göteborg, Stockholm och Visby

Sofia Wale

Mottagningsadress: Sabbatsbergsvägen 6, Vasaparken (T-bana S:t Eriksplan)
Arvode: 400 kr/tim inkl moms (200 kr/tim för studerande)
Språk: svenska
Mobil: 070-216 58 33
Mailadress: sofia_wale@hotmail.com

Mer information

Att prata med någon om det som är ditt, din värld, och att genom mötet med en annan få perspektiv och förståelse kan göra en stor skillnad i ditt liv. Så är min erfarenhet av gestaltterapi – och bland det mest betydelsefulla för mig var att mötas av sådan öppenhet, lyhördhet och tilltro.

I terapin sätter vi ord på sådant som har varit outtalat, vilket ger möjlighet att upptäcka nya förhållningssätt till dig själv, din omgivning och dina relationer. Terapirummet är en upptäckarverkstad där vi nyfiket och med värme undersöker vad som kommer upp i mötet. Vi tittar inte bara på dina tankar, eller erfarenheter – utan undersöker hela upplevelsen av att vara du. Så som tankar, känslor, kroppsförnimmelser, erfarenheter och moral, vilket ger en vidare förståelse för din situation. Vi samarbetar i en kreativ process som kan mynna i möjligheter som inte syns från början.

Mitt intresse för hur vi är, vad som påverkar oss och hur vi kan göra det bästa av vår situation gör att jag sadlar om från arkitekt till gestaltterapeut. Och jag är bl a engagerad i Mind Självmordslinjen och föreningen Frisk&Fri, som ger stöd åt drabbade av ätstörningar och anhöriga.

Du är varmt välkommen att höra av dig!

Anders Persson

Mottagningsadress: Första Långgatan 12,  413 03 Göteborg
Språk: Svenska, engelska
Arvode: 400 kr/tim inkl moms
Mobil: 073-251 00 41
Mailadress: anders.gestalt@gmail.com

Mer information

Vart är du på väg i livet?
Är det åt det håll du själv vill eller du kanske inte riktigt vet?

För mig är livet en upptäcktsfärd. Jag har formats av möten med människor och platser. Gestaltterapin har hjälpt mig att förstå mina val och att se vem jag blivit i mötet med andra, vad som hindrat mig från att göra det jag längtat efter och hur jag kan hitta min väg. Vill du också göra det? Tillsammans kan vi, här och nu, undersöka hur det ser ut i ditt liv, i dina relationer och vad du behöver för att kunna leva det liv du vill.

Jag har arbetat med människor i utsatta situationer i mer än 20 år och har stor erfarenhet av samtal i olika former.

Hör av dig om du har frågor eller funderingar. Varmt välkommen till samtal som kan göra skillnad!

Peter Jansson

Mottagningsadress: Luntmakargatan, Stockholm
Språk: Svenska, engelska
Arvode: 400 kr/tim inkl moms
Mobil: 070-25 43 496
Mailadress: peter@gitarrdelar.se

Mer information

Under mitt sista år av min utbildning till Gestaltterapeut erbjuder jag gestaltterapi till elevtaxa. Jag började min yrkesbana som ingenjör för att gå vidare till IT-konsult och sedermera VD för ett IT-bolag. 2005 svängde mitt fokus från siffror och maskiner mot människor och relationer. Sedan dess har jag studerat, läst och upplevt Gestalt. I dag, 46 år gammal, driver jag ett e-handelsföretag, jobbar som mentalskötare på Danderyds sjukhus och engagerar mig i samhällsfrågor med fokus på relationer. Numera känner jag mig som en unik blandning av allt ovan.

I gestaltterapi möts vi där just du är just nu. Härifrån utforskar vi tillsammans vad det är du behöver och hur du vill leva ditt liv. Vi hjälps åt att få fatt på och utforska det där som ligger lite undanträngt och som kanske skapar skav i vardagen och ligger i vägen för fortsatt personlig utveckling.

När jag för snart 10 år sedan själv sökte stöd hos en gestaltterapeut möttes jag av en värderingsfri inställning fylld av empati, tålamod, lyhördhet, sårbar öppenhet och utmanande mod. De är ledord som jag bär med mig i mötet med dig.

Varmt välkommen!
Peter