Fredrik Haglund

Jag känner en större trygghet och lugn i att hantera det som uppkommer i terapisamtal tack vare Terapeututbildningen. Gestalt är en kreativ terapiform som utgår från vad som händer i mötet med klienten – här och nu. Teorin tillåter mig också att arbeta utifrån den jag är, våga vara personlig när det är till gagn för klienten. Jag känner en trygghet och frihet att hitta andra kontaktvägar i stunden. I Gestaltterapin är det klienten som definierar sitt problem, min roll är att möta klienten där hen är.
Fredrik Haglund, kurator inom psykiatrin