En längtan efter att börja leva, inte bara överleva

Att läsa till diplomerad gestaltterapeut kan vara något av det största du får vara med om i ditt liv, och kan komma att förändra ditt liv på oförutsedda men meningsfulla sätt. Förbered dig på en resa

Dan Borglund

När gick du utbildningen, och vilken av dem?
-Jag läste en utbildning som motsvarar Diplomerad Gestaltterapeut, 4 år, och fick mitt diplom i mars 2018 i samband med att jag blev färdig med min kliniska praktik.

Vad fick dig att gå?
– En längtan efter att börja leva, inte bara överleva. Att leva med större mening, tillsammans med andra.

Vilken skillnad har utbildningen inneburit för dig? I din profession, som ledare, privat?
– Den har kort och gott förändrat mitt liv. Genom att successivt utveckla min förmåga att kunna känna och förstå vad som är sant, och vilka rädslor som omedvetet hämmar mig, har jag steg för steg börjat leva mitt eget liv istället för andras. Vilket bland annat inneburit ett uppbrott från min akademiska karriär (till förmån för en mer lustfylld sådan), en flytt till nordligare breddgrader tillsammans med min familj, och att jag nu arbetar deltid som terapeut. Jag ser på världen med nya ögon, med nya värderingar som jag ständigt reflekterar kring i de sammanhang där jag är verksam.

Vad ser du som unikt/speciellt värdefullt med just Gestaltakademins terapeutprogram?
– För mig har utbildningens relationella och filosofiska grund betytt oerhört mycket. Det var helt avgörande för mitt val av utbildning, och ger nu mening i mitt arbete som terapeut och pedagogisk utvecklare. Enligt ovan längtade jag efter ett relationellt sammanhang, där sårbarhet och tillit står i centrum. Där vi tillåter oss själva och andra att vara de människor vi egentligen är ämnade att vara, om vi bara vågar det. Den filosofiska grunden ser jag också som helt nödvändig för att kunna förhålla sig till vad det egentligen innebär att vara människa, att med förundran ta sig an det märkliga faktum att vi finns i detta nu. För mig kändes detta som att hitta hem, på något sätt. Att även de stora frågorna får finnas och vara viktiga, på riktigt.

Vad vill du säga till någon som funderar på att gå programmet?
– Att läsa till diplomerad gestaltterapeut kan vara något av det största du får vara med om i ditt liv, och kan komma att förändra ditt liv på oförutsedda men meningsfulla sätt. Förbered dig på en resa som, liksom livet självt, är både lustfylld och smärtsam.

/Dan Borglund
Universitetslektor och pedagogisk utvecklare, gestaltterapeut
Umeå universitet, egen mottagning