Gestaltpraktiker i organisation
Diplomprogram för dig som vill utveckla ledarskap och organisation


Det här programmet är en kvalificerad och upplevelsebaserad utbildning som syftar till att ge dig som arbetar med utveckling i organisationer en gedigen grund att stå på. I utbildningen integreras teori, praktiska färdigheter och personlig utveckling till en helhet. Den ger dig gedigen och användbar kunskap kring hur du får djup och hållbarhet i ditt vardagsarbete oavsett om du är chef eller arbetsledare, intern- eller externkonsult, projektledare eller utbildare. Du får också praktiska verktyg och en välgrundad teoretisk bas som du hela tiden sätter i relation till den du är och de du möter. Gestaltakademins organisationsprogram har bedrivits sedan 1986. Idag är den unik i ett internationellt perspektiv både vad gäller praktisk träning och fokus på självmedvetenhet. Utbildningen är treårig och vilar på gestaltgrund och en existentiell människosyn.