Diplomerad Gestaltterapeut


Sedan starten 1976 har Gestaltakademin bedrivit utbildning i gestaltterapi. Terapeutprogrammet bygger på en relationell och humanistisk grund. Den är upplevelsebaserad och processorienterad och syftar till att du ska få den omfattande och djupgående teoretiska och praktiska kompetens som möjliggör ett givande och utvecklande arbete som gestaltterapeut. Du arbetar med dig själv som främsta instrument, vilket kommer att ge dig god självkännedom och förmåga till medveten närvaro. Utbildningen ger dig möjlighet att utveckla en gedigen yrkesmässig kompetens och trygg identitet som gestaltterapeut. Programmet är fyra år och uppfyller de krav som ställs av European Association of Gestalt Therapy, EAGT.