Dan Borglund

– Att läsa till diplomerad gestaltterapeut kan vara något av det största du får vara med om i ditt liv, och kan komma att förändra ditt liv på oförutsedda men meningsfulla sätt. Förbered dig på en resa som, liksom livet självt, är både lustfylld och smärtsam. För mig har utbildningens relationella och filosofiska grund betytt oerhört mycket. Det var helt avgörande för mitt val av utbildning, och ger nu mening i mitt arbete som terapeut och pedagogisk utvecklare. 
Dan Borglund, Universitetslektor och pedagogisk utvecklare, gestaltterapeut