Bodil Björnberg

Organisationsprogrammet har gett mig ett större register att använda mig av i mitt yrkesliv och en bättre förståelse för min egna etiska kompass. Till skillnad från andra typer av kurser känner jag, att det som jag har lärt mig vid Gestaltakademin har varit mycket lättare att omvandla i praktiken. Jag använde hela tiden mitt lärande på jobbet och tog även med mig upplevelser från jobbet in till kursveckorna.
Bodil Björnberg, agilcoach