Annica de Jong

– Jag har fått en större kunskap och förståelse för vad det är som gör att en organisation blomstrar, eller inte. Tack vare organisationsprogrammet ser jag nya mönster och kan se var i organisationen det behövs en utvecklingsinsats. Förståelsen för att det är flera systemnivåer i en organisation som skapar och möjliggör en bra verksamhet. Jag har som ledare blivit mer närvarande i stunden, mer ödmjuk och tolerant. Privat har jag blivit mer kärleksfull mot mig själv, värderar inte och dömer inte mig själv och andra lika hårt.
Annica de Jong, HR-chef, LRF, Lantbrukarnas Riksförbund