VÄLKOMMEN TILL GESTALTAKADEMIN
Personligt och professionellt växande.
Sedan 1976.

Kurser och utbildningar i gestaltmetodik för individer, grupper och organisationer.


VÅRA UTBILDNINGAR

Vilket spår passar dig bäst?

Gestaltmetodik används idag inom två huvudsakliga områden: terapi och ledarskap. Hos oss kan du utbilda och vidareutveckla dig själv inom båda dessa områden. Metoden syftar till att öka människors livskvalitet och organisationers livsduglighet genom personligt och professionellt växande. Vi riktar oss både till dig som vill fokusera på din personliga utveckling och till dig som vill tillämpa gestaltmetodiken i din yrkesroll.  

Följ länkarna nedan och läs mer om våra program.

 
 

Just nu:

Praktisk förändringsledning

Praktisk förändringsledning är utbildningen i förändringsmetodik och närvarande ledarskap som ger dig möjlighet att skapa hållbarhet i verksamheten – på riktigt. Sök idag!

Autenticitet & Kontakt

Oavsett var gestaltmetodik praktiseras följer den några huvudprinciper som också utgör kärnan i hur gestaltpraktiker ser på mänskliga mekanismer och utveckling. Här kan du kort läsa om några av dessa huvudprinciper.

Inre & Yttre ledarskap

För att professionellt kunna stödja och leda andra måste vi först utveckla vår självkännedom och vårt inre ledarskap. Annars riskerar vi att gå vilse i våra föreställningar om andra. Gestaltakademins program bygger därför alltid på grundprincipen att du genom att använda dig själv som verktyg kan hjälpa andra.

Kontakt & Autenticitet

I möten med andra utvecklas vi som individer om vi accepterar att vi själva är fullt ansvariga för våra liv. Även om omständigheter vi inte råder över påverkat oss starkt är det bara vi själva som kan förändra det. När vi är autentiska i möte med andra kan vi få kontakt, bli hörda och påverka sammanhanget.

Medveten närvaro

Om jag kan öppna mina sinnen och vara medvetet närvarande här och nu, i detta ögonblick, kan jag möta andra i deras närvaro och bidra till en ärlig, äkta och öppen dialog. När jag ser och accepterar verkligheten som den är just nu kan utveckling ske. Både i mig själv och i det sammanhang jag befinner mig.

Just nu:

Tisdagsseminarier

Nyfiken på gestalt eller redan praktiker? Oavsett vilket som stämmer bäst in på dig så har du möjlighet att ta del av intressanta perspektiv på gestalt varannan tisdag under våren. 

Gestalt i världen

Gestaltterapin och metodiken är stor runt om i världen, med utbildningar och utövare från Amerika till Ryssland. Det är en av de största terapiformerna i Europa och den europeiska organisationen European Association for Gestalt Therapy (EAGT) ingår i European Association for Psychotherapy (EAP). EAGT ackrediterar Gestaltakademins terapiutbildningar och garanterar deras kvalitet.

 
 

Vill du gå i terapi till reducerat pris?

Våra studerande tar emot klienter under sitt tredje och fjärde år på Terapeutprogrammet. Terapin genomförs till reducerat pris och de blivande terapeuterna går parallellt i handledning. Nedan hittar du kontaktuppgifter och information om de studerande. För att boka en tid kontaktar du dem direkt.