Personlig utveckling – grundkurs för ett mer medvetet liv, Gk41

”Jag har fått syn på styrkor och utvecklingsområden. Jag har tagit mig flera steg bort från mina rädslor. Det gör mig starkare och lugnare och har öppnat min förmåga att ta emot. Det utvecklar mig både privat och i min yrkesroll”
Jeanette Forss, Verksamhetschef

”För det första har jag blivit påmind om hur det känns att verkligen leva. Kursen har också hjälpt mig att komma till insikt om mina styrkor och utvecklingsområden och vad jag behöver förändra i mitt liv”
Dan Borglund Universitetslektor

Vi vänder oss till dig som vill arbeta med din personliga utveckling och ditt personliga ledarskap. Detta för att du skall kunna utvecklas i dina relationer, i ditt arbete, i din roll som chef eller medarbetare eller i ditt privatliv.

En grundkurs i gestaltterapi innebär en personlig utvecklingsresa. Du kommer som den du är, med dina behov och förväntningar och du möter andra människor som också söker utveckling. Varje deltagare är en resurs för de andra i gruppen.

Vår livshistoria har format oss på gott och ont och en ökad medvetenhet om hur ger kraft till förändring. Genom varsam guidning, lekfullhet och allvar, musik, bild och kreativt skapande kommer du att göra en resa som ökar din förståelse och medvetenhet om de livsstrategier du byggt upp. Vi arbetar både i storgrupp och i smågrupper och lägger stor tonvikt på att du under trygga former skall våga pröva nytt och vara nyfiken på dig själv.

Teman och olika begrepp vi går igenom under veckorna:
• Grupp, kontakt och möte. Vi formar gruppen och bygger tillit tillsammans, förväntningar, farhågor, kommunikation, samtalsnivåer, feedback.
• Min livshistoria. Hur har den format mig? Överlevnadsstrategier, dialog, självbild, självstöd…
• Oavslutade händelser. Vad hänger kvar och hindrar mig i mitt liv? Polariteter, gränser, ansvar…
• Styrkor och utvecklingsmöjligheter. Energicykeln, avslut och framtid…

Vi kommer att arbeta med att integrera de erfarenheter du gör så att du sedan kan ta med dig dem hem, som möjligheter i din vardag, på arbetet och i ditt privatliv.

Grundkursen ger behörighet att söka Gestaltakademins utbildningar till gestaltpsykoterapeut eller gestaltpraktiker.

Kursdatum och utbildningsort:
Stockholmstrakten, Bogesunds Slottsvandrarhem och konferens

Introduktionsträff: tid meddelas sökande
8 – 11 januari
12 – 15 februari
18 – 21 mars
22 – 25 april

Kursledare:

Birgitta Lindgren birgitta.lindgren@gestaltdialog.se 0707354525
Leg.psykoterapeut, leg.sjuksköterska, MSc Gestaltpsykoterapi/ Dipl.gestaltterapeut, Somatic Experiencing practitioner® Egen mottagning med psykoterapi för individ, par och grupp, handledning för individ och grupp. Traumaterapi.


Per Vestberg per.vestberg@mac.com 070-659 89 03
Diplomerad gestaltterapeut (-95) Egen mottagning med individual- par- och gruppterapi samt handledning. Tidigare lärare vid Gestaltakademins utbildningar. Under vidareutbildning i Somatic Experiencing, en metod för att bearbeta trauma.

Ansökan

Sista ansökan 1 december

Privatbetalande: 18 350 kr inkl moms
Företagsbetalande: 31 500 kr exkl moms

Sökande kontaktas av kursledare för gemensamt samtal. När sökande antagits och tackat ja är ansökan bindande.

Avbokningar pga sjukdom fordrar läkarintyg.

Gestaltakademin tillämpar dröjsmålsränta enligt räntelagen samt påminnelseavgift på 150 kronor vid betalning efter förfallodatum. Efter 2:a påminnelsen går ärendet vidare till inkasso. Vid för få deltagare förbehåller sig Gestaltakademin rätten att ställa in utbildningen och återbetalar erlagd avgift.

Ditt namn (obligatoriskt)

Adress (obligatoriskt)

Betalningsalternativ
PrivatbetalandeFöretagsbetalande

Fakturaadress, om annan än ovan

Referens/Kostnadsställe

Telefonnummer (obligatoriskt)

Din e-post (obligatoriskt)

Personnummer(obligatoriskt)

Yrkesroll

Företag/Organisation

Kort beskrivning av dig själv, varför du vill gå kursen samt dina eventuella erfarenheter av gestaltmetodiken.

Jag godkänner att Gestaltakademin behandlar mina personuppgifter enligt GDPR och Gestaltakademins integritetspolicy

Jag vill ta del av Gestaltakademins nyheter och erbjudanden per mail.