Personlig utveckling – grundkurs för ett mer medvetet liv, Gk51

Du som önskar utveckling, förändring eller som bara vill ge dig tid att stanna upp och reflektera över dig själv, ditt liv, dina relationer och som önskar göra det tillsammans med andra.

Utbildningen vänder sig till Dig som
• Vill fördjupa din förståelse för vem du är och vart du vill.
• Vill arbeta upplevelsebaserat men även få en teoretisk anknytning till praktiken.

Syfte och mål
• Grundkursens syfte är att ge deltagarna möjlighet till personlig utveckling i grupp på gestaltteoretisk grund.
• Kursen ger behörighet att söka vidare till Terapeutprogrammet och Organisationsprogrammet. För Terapeutprogrammet krävs även genomförd Fördjupad Personlig utveckling.

Innehåll och upplägg
• Kursledarna utgår från gestaltteori, existentialistisk filosofi och fenomenologisk metod.
• Den framväxande grupptryggheten utgör basen för den enskildes personliga växt.
• Pedagogiken är upplevelsebaserad med inslag av teori. Under kursen jobbar man till exempel med kroppsmedvetenhet, kommunikationsnivåer, polariteter, ansvar, val och gränser.
• Grundkursens inriktning och profil påverkas av ledarens kunskaper och personlighet – samt av gruppens sammansättning. Grundkurserna leds av erfarna gestaltterapeuter.

https://youtu.be/HjVTYqF6lfM

När:
25-28 augusti, 29 september-2 oktober, 3-6 november och 8-11 december 2022

Plats: Internat Bogesund. Kostnad för kost och logi tillkommer med ca 4 000 kr/kurstillfälle (exkl. moms). Dag 1 startar vid lunch och dag 4 avslutas vid lunch.

Kursledarna har inspirerat mig att ännu mer arbeta med mig själv och givit mig ett nytt språk för beteenden jag har och haft. Ett stort tack för en jätte bra kurs!
Manlig kursdeltagare från mars -19

Kursledare:

Ulf Klingvall är socionom och gestaltterapeut sedan 25 år, träffar par, individer och grupper. Han är lärare på Gestaltakademins utbildningar. Ulf är utbildad inom sexologi, coaching, grupp, handledning och har gått en treårig traumautbildning.
E-post: u.klingvall@telia.com
Mobil: 070-642 18 30


Stina Stemme är gestalt- och traumaterapeut (SE – Somatic Experiencing) och jobbar gärna via kroppens uttryck där medveten närvaro i nuet är centralt. Stina tar även uppdrag med fokus på handledning/coachning och grupp-/ledarskapsutveckling där hon kombinerar gestalt och SE med sina erfarenheter från tidiga år som projektledare i IT-branschen. Gestaltterapeut (MSc) samt Civilingenjör (MSc) och verksam med egen praktik, individuellt och i grupp, i Stockholm.
För mer information se www.stemmesamtal.se
E-post: stina@stemmesamtal.se
Mobil: 076 – 228 34 43

Medlemmar i SAG, Sveriges Auktoriserade Gestaltterapeuter.

Intresseanmälan och ansökan sker direkt till kursledarna