Workshops

Vi bjuder kontinuerligt in till workshops och seminarier. Allt från ett par timmar till flera dagar långa. Teman varierar från termin till termin men några återkommande finns, som till exempel Livet och jag. Det är vår kortaste kurs i personlig utveckling och kan gås 2 dagar i följd eller under 5 kvällar (5 tillfällen à 2,5 timme).

Våren 2019

19 februari: Hur gör man tillit?
En workshop om förutsättningarna för tillit. Workshopen leds av Per Andersson, ägare av Mediamentorerna och ordförande i Gestaltakademins styrelse. Stockholm

4 mars: Livet och jag – Hur utvecklar jag mitt liv?
Längtar du efter att känna dig mer levande? Skulle du vilja veta mera om vad som hindrar dig från det? Genom samtal, upplevelsebaserade övningar och en del teori, hjälps vi åt att komma vidare i växandet.
5 måndagar i följs med start 4 mars. Stockholm
Läs mer …

27 mars: Moving Stories
– en workshop om kraften i ickeverbal kommunikation
Välkommen till en workshop där vi lyssnar till kroppens intelligens, och utforskar de historier vi berättar ickeverbalt – genom vårt sätt att röra oss. Stockholm
Läs mer …

5-6 april: Livet och jag – Hur utvecklar jag mitt liv?
Längtar du efter att känna dig mer levande? Skulle du vilja veta mera om vad som hindrar dig från det? Genom samtal, upplevelsebaserade övningar och en del teori, hjälps vi åt att komma vidare i växandet.
2-dagars kurs. Stockholm
Läs mer …

9 och 24 maj: Inkluderande ledarskap – från enfald till mångfald
En 2-dagars workshop för att få verktyg och modeller för att skapa ett mer inkluderande ledarskap. Dag 1: 9 maj. Dag 2: 24 maj. Stockholm
Läs mer …

13 maj: Hur gör man tillit?
En workshop om förutsättningarna för tillit. Workshopen leds av Per Andersson, ägare av Mediamentorerna och ordförande i Gestaltakademins styrelse. Stockholm
Läs mer …

5th of Juni: Gestalt and organisational development
The power of Emergence and Relationality with Marie-Anne Chidiac and Sally Denham-Vaughan
Read more…