• open panel
Rörelsen - vårt allra första språk
En introduktion till Developmental Somatic Psychotherapy

8-9 mars, 2-dagars workshop

Rörelse är grunden för allt upplevande, och vi svarar hela tiden an till vår omgivning genom små rörelser. Dessa små förändringar i vår kropp upplever vi, mer eller mindre medvetet, och på så sätt står vi hela tiden i relation till vår omvärld genom resonans.

Det är genom rörelse som vi redan som spädbarn (och tidigare), börjar utforska och uppleva vår omgivning - och lär oss var vi är, med vem vi är och att vi är. Denna tidiga ordlösa kommunikation är grunden för subjektivitet och bidrar till att forma våra rörelsemönster, som i sin tur påverkar vårt sätt att relatera. Även om våra rörelsemönster förändras över tid så fortsätter den grund som etablerades tidigt att influera vår förmåga att vara i kontakt även som vuxna. Genom livet lär vi oss att mer uppmärksamma den verbala kommunikationen. När vi tränar oss på att lyssna till rörelsens ordlösa språk, kinestetisk resonans, kan vi få värdefull information om existentiella teman, hur vi lever dem i vår vardag. Vi kan dessutom börja uppfatta nyanser i vår tillvaro som vi tidigare inte uppmärksammat.

Workshopen ger dig
Developmental Somatic Psychotherapy är en relationell och rörelseorienterad form av gestaltterapi som tydligt utgår från ett fenomenologiskt perspektiv. Genom upplevelsebaserade övningar varvat med teori, demonstrationer och samtal kommer deltagarna att lära sig mer om sina grundläggande rörelsemönster och hur de påverkar deras sätt att relatera och vara i kontakt. Vi kommer att applicera den förståelsen på det terapeutiska/ professionella mötet.

Workshopen vänder sig till yrkesverksamma ledare/konsulter och terapeuter.

Workshopsledare
Helena Kallner arbetar som gestaltterapeut i Sverige. Hon är certifierad lärare och handledare inom Developmental Somatic Psychotherapy, Center for Somatic Studies. Som PhD student på Metanoia Institute/ Middlesex University undersöker hon betydelsen av att arbeta med rörelse inom psykoterapi. Helena ingår i ledningen för Relational Change (UK) och sitter i Gestaltakademins styrelse.

Tid: 8 mars kl 10.00 – 17.00 och 9 mars kl 9.00 – 16.00

Plats: Externat i Stockholm, lokal beror på storleken på gruppen och meddelas deltagarna.
Fika och frukt finns i lokalen, var och en hanterar sin egen lunch

Kostnad: 7 900 kr (exkl moms)
Sista anmälningsdag: 15 februari
Begränsat antal deltagare, först till kvarn!

Anmälan:
Anmälan är bindande men kan överlåtas till någon annan. Du har enligt Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (2005:59) rätt att ångra dig och avboka din anmälan inom 14 dagar från anmälan.


Helena Kallner


               Gestaltakademin i Skandinavien | Birger Jarlsgatan 58 | 114 29 Stockholm | 08 - 10 81 71 | info@gestaltakademin.se | © Gestaltakademin 2012