• open panel
Välkomna till ett nytt läsår med Gestaltakademin. Nya kurser och nya studerande!

Ibland säger man att det är så svårt att beskriva vad Gestalt är, och det kan vara så, men jag gör ett försök nu. Vad som gör att terapi, eller chefskap, konsultuppdrag skiljer sig från andra är den grundläggande synen på vad som är verkningsfullt. Det handlar bland annat om att kunna stanna upp och betrakta det som sker och utifrån det ta nästa steg. Betrakta det som sker hos sig själv, inom gruppen samt hos andra personer och se vilken effekt det får. Det ger oss inga lätta genvägar, inga enkla och snabba lösningar. Utifrån detta synsätt måste vi alla söka efter större förståelse för oss själva. Utan den förståelsen har vi inte en trygg bas att utgå ifrån.

Chefer behöver dessutom förstå var medarbetare på samma sätt befinner sig. Konsulten behöver acceptera svårigheten i uppdraget för att kunna se nästa drag. Terapeuten behöver uppmärksamma vad som händer i terapirummet för att prova nästa steg. Man behöver alltså öka förståelsen och acceptansen av sig själv, gruppen och individen. Träna sig i att se det som händer, bortom det uppenbara. Det tar tid att undersöka och träna sig. Den resan är oerhört spännande – och effekten kraftfull. Detta lär vi ut och tränar på i alla våra kurser och utbildningar.

Helena Törnblom
Verksahmetsledare, Gestaltakademin


               Gestaltakademin i Skandinavien | Birger Jarlsgatan 58 | 114 29 Stockholm | 08 - 10 81 71 | info@gestaltakademin.se | © Gestaltakademin 2012