• open panel
Personlig utveckling
- för ett tryggt ledarskap

5 dagar


Vill du bli mer autentisk i ditt ledarskap?
Vill du bli stärkt i att leva efter dina värderingar och ta ansvar för dina behov samtidigt som du möter andra med närvaro och empati?
Har du tidigare gått kurser i personlig utveckling men tappat en del av allt du fått med dig i en intensiv vardag?

Då är det här kursen för dig! - oavsett om du har mycket erfarenhet från gestaltmetodik eller aldrig har hört talas om det.

Syfte och mål
För att nå hållbara resultat, såväl privat som i jobbet, behöver det du gör gå hand i hand med den du är, dina värderingar och den omvärld du verkar i. Först då kan du möta andra människor och organisationen på ett relevant och autentiskt sätt. Du blir trovärdig och det du gör blir verksamt på riktigt. För att kunna det, behöver du känna dig själv och leva som den du är. Därmed ökar du också ditt eget välmående.

Utbildningen vänder sig till Dig som
- vill fördjupa dig mer i ditt personliga ledarskap och upptäcka vad gestaltmetodiken kan tillföra i ditt liv
- vill söka in till Gestaltakademins organisationsprogram men saknar tidigare erfarenhet av personlig utveckling i grupp
- tidigare gått någon av Gestaltakademins längre utbildningar och känner att du behöver några dagar med fokus på dig själv och hur du har det i livet

Innehåll och upplägg
Under fem dagar får du:
• Utforska dina egna upplevelser och bli medveten om tankar du tänker, känslor du har och din kropps signaler.
• Uppmärksamma din individuella historia och hur den påverkar dig i dag.
• Undersöka dina relationer, både personliga och arbetsmässiga, och öka medvetenheten om vad som händer i samspelet mellan dig och andra.
• Ta del av gestaltteori, existentialistisk filosofi och fenomenologisk metod.

Pedagogiken är upplevelsebaserad. Övningar varvas med inslag av teori. Varje kursdag bjuder på nya insikter om vem du är och vad du innerst inne vill.  Du lär dig att det finns ett val i varje situation, ett val som kan bli ännu bättre när det är förankrat i den du är och din medvetenhet om andra.

Kursen förutsätter att du vill dela med dig av dina personliga erfarenheter och ta del av andras, både glädjefyllda och smärtsamma. Den framväxande grupptryggheten utgör basen för din personliga växt.
Gestalt betyder en avgränsad, strukturerad helhet. Helhetssyn, samspel och dialog är grunden i det gestaltmetodiska förhållningssättet. Vi alla påverkar varandra. Det går inte att förstå någon – individ, grupp eller organisation – utan att också se till sammanhanget den verkar i. Människans medfödda drivkraft och behov av att samspela med sin omgivning och att skapa mening i tillvaron, att göra medvetna val och ta ansvar för sina handlingar är utgångspunkten.

Datum och utbildningsort
Nästa omgång planeras vt-19, Södertuna slott
Start med lunch på måndagen och avslut med lunch på fredagen.

Kursledare
Tomas Ärlemalm och med-ledare

Kursavgift
8 800 kr (exkl moms för företagsbetalande, inkl moms för privatbetalande)

Alla anmälda kommer att kontaktas av en kursledare för gemensamt samtal innan du säkert får en plats på kursen. Därefter betalas resterande avgift och anmälan blir bindande.

Internat
Kursen genomförs i internatform på Södertuna slott, där vi har ett mycket förmånligt avtal. Det innebär att alla kursdeltagare bor och äter sina måltider där. Du betalar ditt boende direkt till Södertuna och deras avbokningsregler gäller för den kostnaden. Vi har bokat ett antal dubbelrum där helpension för hela kurstiden är ca 4.200 kr (exkl moms). Det finns möjlighet för dig som vill att byta till ett enkelrum istället till en kostnad av ca 6.600 kr (exkl moms). Meddela det i så fall i samband med din anmälan.

Frågor om kursens kan ställas till Pia Fredriksson per mail eller telefon 070-516 96 32.               Gestaltakademin i Skandinavien | The Castle | Slottsbacken 8 | 111 30 Stockholm | 08 - 10 81 71 | info@gestaltakademin.se | © Gestaltakademin 2012