• open panel
Gestalt – it is not very ”Kardashian”…

Hej och glad vår!
Snart är sista veckorna på läsåret här, och för vissa av er är det också sista veckan på hela er utbildning.

Vad händer på Gestaltakademins kontor nuförtiden?
Vi är mitt i antagningstider till höstens utbildningar samtidigt som vi planerar nya kurser, workshops och vidareutbildningar. Vi jobbar nu för att lägga en intressant höst med både kortare kvällar à 2,5 h och eftermiddagar à 5 h samt lite längre kurser i form av studiecirklar och 2-dagars kurser. Vår förhoppning är att kunna erbjuda fler intressanta ämnen så som till exempel mångfald, personlig utveckling, förändringsledning och icke verbal kommunikation. Håll utkik på hemsidan efter fler intressanta ämnen.

Vi har även glädjen att kunna erbjuda två nya vidareutbildningar: Certifierad Praktisk handledare samt FAMA, Fält Analys Med Awareness. Handledarutbildningen är framtagen av Margareta Berggren, Lasse Övling och Ulf Grundel. Är du intresserad är du välkommen att anmäla dig till ett Inspirationsmöte den 29 maj. Inbjudan kan du läsa här>> FAMA-kursen bygger på en modell utvecklad av Judith Beermann Zeligson som vi nu äntligen erbjuder en 3-dagars kurs i. Läs mer om denna här>>

Jag tog tillfället i akt under påsken för en resa till olika platser i USA. När jag kom till New York passade jag på att träffa Adam Weitz, President of New York Gestalt Institut. Vi tog en kopp kaffe vid Union Square och hittade direkt gemensamma saker att prata om. Vi jämförde utvecklingen i Sverige med den i USA, och fann att den var likartad. De personer som startade Gestaltterapin är idag i många fall inte i livet, och deras närmaste ”arvtagare”, de som fanns närmast och satt tillsammans under diskussionsaftnar hemma hos grundarna, är nu också gamla. Hur verksam och levande gestaltterapin och gestaltmetoderna än är i organisationer och handledning, så är det ett generationsskifte där gestaltvärlden inte har hunnit finna sin plats i den tiden vi är i nu. Vi talade om sociala medier, dess tröstande effekt, snarare än att se på sig själv och lära och finna en styrka i det. Som Adam Weitz uttryckte det: Gestalt – it is not very ”Kardashian”…

Vi är på väg in i ett paradigmskifte där vi behöver ställa oss nya frågor, ge oss in i nya sfärer, ta oss an nya ämnen. Jag ser att vi också gör det genom nya ämnen och spännande upplägg i våra tisdagsseminarium, och de kurser, studiecirklar och samtalskvällar vi just nu planerar inför det närmaste 1,5 åren. Mer kommer under våren på vår hemsida. På en annan hemsida samlas gestaltutövare över hela Sverige för att dela med sig av sina erfarenheter och sitt arbete. Här finns även några experiment att testa, kolla siten här>>

Med vårliga hälsningar
Helena Törnblom
Verksamhetsledare, Gestaltakademin i SkandinavienHelena Törnblom, verksamhetsledare Gestaltakademin och Adam Weitz, President of New York Gestalt Institut

               Gestaltakademin i Skandinavien | Birger Jarlsgatan 58 | 114 29 Stockholm | 08 - 10 81 71 | info@gestaltakademin.se | © Gestaltakademin 2012