• open panel
FAMA, Fält Analys Med Awareness
Vidareutbildning

3 dgr

FAMA flowchart bygger på hur fältet hela tiden organiserar och omorganiserar sig kaotiskt, polariserat, flexibelt eller integrerat. Det är ett navigationsverktyg till interventioner på rätt nivå i grupper, organisationer, coachning och undervisning och fungerar också som en gestaltdiagnostikmodell till terapi och handledning. Faktiskt också till vardagens många ögonblick där människor möts och skall samverka i dialog och samskapande

Har du också bidragit med det du trodde var en bra input eller intervention – och förvånat upptäckt att det inte fungerade?

Ofta beror det på att vi inte uppmärksammar vilket fält vi befinner oss i. Det som är bra i ett fält där alla kan se sig själv och andra i olika perspektiv blir som regel fel när ett liknande input eller intervention riktar sig till dem som ser världen i svart/vitt eller rätt/fel.

Efter kursen:
- Vet du hur och varför FAMA växt fram och uppskattas i många olika sammanhang.

- Känner du igen hur möten organiserar sig i kaotisk, polariserat, flexibelt eller integrerat fält, som begränsar eller underlättar vår förmåga till kontakt, ansvar och att ta in nuets verklighet.

- Har du klara riktlinjer på input och interventioner, som möter de behov som finns på kort och lång sikt i respektive fält.

- Upptäcker du snabbare tecken och uttryck på polarisering i dig själv och andra.

- Fattar du varför det polariserade fältet är det mest utmanande och krävande för de flesta med sin starka energi, som om allt är på liv eller död.

- Vet du vad som är fallgropar i varje fält och kan välja vad du låter komma i fokus.

- Kan du skilja mellan att ha projekt å andras vägnar kontra en villighet att ta ett större ansvar som en del av din roll. Detta är avgörande i arbete med polarisering och kaos.

- Har du märkt på egen kropp och knopp hur viktig det är att våra nervsystem faller till ro, för att kunna arbeta och hur enkelt det kan vara att skapa en trygg(are) plats i ett samtal, en grupp eller en organisation när du
• balanserar dig själv
• praktiserar slow is fast och less is more, nyckelord i arbete med nervsystem

- Kan du aktivt använda FAMA modellens vardagsnära bild och uttryck som en del av ditt arbete och nå in där orden ofta tar slut.

Målgrupp:
Kursen vänder sig till dig som går eller är diplomerad från ett 4-årigt gestaltprogram (T eller O), eller gått vidareutbildningen i Nervsystem, hjärnan och anknytning eller andra program som bedöms likvärdigt.

Kursen ges även i New YorkThe Gestalt Center
Den här kursen är nu även en del av den 3-åriga gestaltutbildningen på The Gestalt Center for psychotherapy and Training. I mitten av april var Judith i New York och presenterade FAMA i sitt nya format på NYIGT, New York Institute for Gestalt Therapy, det första gestaltinstitutet i USA, som grundlades av Fritz och Laura Perls 1953 och fortfarande fungerar som en engagerade samlingspunkt.

Judith berättar att både nyutbildade och gamla erfarna gestaltterapeuter direkt fångade hur den dynamiska modellen och navigationsverktyget med sin klara överblick passar in i vår tid och kan stötta gestaltverkande inom många områden. Jo det hördes ett par kritiska röster också trots NYIGTs president Adam Weitz klara presentation: ”This is a kind of anti model model. This is not a manual but a living organism.”
”Och det gjorde mig uppmärksam på att jag skall poängtera att diagnostik är inte ett f-ord . Det betyder faktisk genom kunskap. Och det behövs i allt möte med människor.” konstaterar Judith som har utvecklat modellen radikalt de senaste 3 åren i samband med att hon presenterade den på en internationell konferens i Danmark.

Datum:
18-20 oktober 2018

Plats:
Meta Noova, Götgatan 11, Stockholm

Kursavgift:
6 150 kr exkl moms

Student vid GAs diplomprogram/SAG/FGO-rabatt: 10 %

Anmälan:
Anmälan är bindande men kan överlåtas till någon annan. Du har enligt Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (2005:59) rätt att ångra dig och avboka din anmälan inom 14 dagar från anmälan.

Anmälningsformulär

Sök snarast!

Intresserad:
Kontakta Monica Hagbok: Monica.hagbok@gestaltakademin.se , 08-10 81 71 (mån-tors) eller Judith Beermann Zeligson, judith@coexistence.dk

quote openHar jobbat med handledning i många år. Nervsystemkursen och FAMA modellen har gjort mig mer mer medveten om fältet jag möter kopplat till nervsystemet. Jag går mer varsamt fram, särskilt med grupper som jag upplever kan vara polariserade. En uppdragsgivare gav feedback att cheferna i gruppen upplevt vår handledning positiv, de uppskattade särskilt att jag stegvis hade fokus på ökad progression och att jag var lyhörd, pådrivande och vägledande i ”lagom” dos- precis det Fquote closeAMA poängterar.
Susanne Bertelsen, handledare, konsult, pedagogisk ledare på Organisationsprogrammet


I mitten av april var Judith i New York och presenterade FAMA i sitt nya format på NYIGT, New York Institute for Gestalt Therapy.Judith Beermann Zeligson, CoExistence


               Gestaltakademin i Skandinavien | Birger Jarlsgatan 58 | 114 29 Stockholm | 08 - 10 81 71 | info@gestaltakademin.se | © Gestaltakademin 2012