• open panel
FAMA, Fält Analys Med Awareness
Vidareutbildning

3 dgr

FAMA flowchart bygger på hur fältet hela tiden organiserar och omorganiserar sig kaotiskt, polariserat, flexibelt eller integrerat. Det är ett navigationsverktyg till interventioner på rätt nivå i grupper, organisationer, coachning och undervisning och fungerar också som en gestaltdiagnostikmodell till terapi och handledning. Faktiskt också till vardagens många ögonblick där människor möts och skall samverka i dialog och samskapande

Har du också bidragit med det du trodde var en bra input eller intervention – och förvånat upptäckt att det inte fungerade?

Ofta beror det på att vi inte uppmärksammar vilket fält vi befinner oss i. Det som är bra i ett fält där alla kan se sig själv och andra i olika perspektiv blir som regel fel när ett liknande input eller intervention riktar sig till dem som ser världen i svart/vitt eller rätt/fel.

Efter kursen:
– Vet du hur och varför FAMA växt fram och uppskattas i många olika sammanhang.

– Känner du igen hur möten organiserar sig i kaotisk, polariserat, flexibelt eller integrerat fält, som begränsar eller underlättar vår förmåga till kontakt, ansvar och att ta in nuets verklighet.

– Har du klara riktlinjer på input och interventioner, som möter de behov som finns på kort och lång sikt i respektive fält.

– Upptäcker du snabbare tecken och uttryck på polarisering i dig själv och andra.

– Fattar du varför det polariserade fältet är det mest utmanande och krävande för de flesta med sin starka energi, som om allt är på liv eller död.

– Vet du vad som är fallgropar i varje fält och kan välja vad du låter komma i fokus.

– Kan du skilja mellan att ha projekt å andras vägnar kontra en villighet att ta ett större ansvar som en del av din roll? Detta är avgörande i arbete med polarisering och kaos.

– Har du märkt på egen kropp och knopp hur viktig det är att våra nervsystem faller till ro, för att kunna arbeta och hur enkelt det kan vara att skapa en trygg(are) plats i ett samtal, en grupp eller en organisation när du
• balanserar dig själv
• praktiserar slow is fast och less is more, nyckelord i arbete med nervsystem

– Kan du aktivt använda FAMA modellens vardagsnära bild och uttryck som en del av ditt arbete och nå in där orden ofta tar slut.

Målgrupp:
Kursen vänder sig till dig som gått vidareutbildningen i Nervsystem, hjärnan och anknytning eller är diplomerad från ett 4-årigt gestaltprogram (T eller O) eller annat program som bedöms likvärdigt.

Datum :
18-20 oktober 2018

Plats:
Meta Noova, Götgatan 11, Stockholm

Kursavgift:
6 150 kr exkl moms
Early Bird-rabatt om bokar före 15 maj 10%
SAG/FGO-rabatt 10 %

Anmälan:
Anmälan är bindande men kan överlåtas till någon annan. Du har enligt Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (2005:59) rätt att ångra dig och avboka din anmälan inom 14 dagar från anmälan.

Anmälningsformulär
Anmäl dig före 15 maj och erhåll 10% Early Bird-rabatt
Sista anmälningadatum: 1 september

Intresserad:
Kontakta Monica Hagbok: Monica.hagbok@gestaltakademin.se , 08-10 81 71 (mån-tors) eller Judith Beermann Zeligson, judith@coexistence.dk

Judith Beermann Zeligson, CoExistence

quote openHar jobbat med handledning i många år Nervsystemkursen och FAMA modellen har gjort mig mer mer medveten om fältet jag möter kopplat till nervsystemet. Jag går mer varsamt fram, särskilt med grupper som jag upplever kan vara polariserade. En uppdragsgivare gav feedback att cheferna i gruppen upplevt vår handledning positiv, de uppskattade särskilt att jag stegvis hade fokus på ökad progression och att jag var lyhörd, pådrivande och vägledande i ”lagom” dos- precis det Fquote closeAMA poängterar.
Susanne Bertelsen, handledare, konsult, pedagogisk ledare på Organisationsprogrammet               Gestaltakademin i Skandinavien | The Castle | Slottsbacken 8 | 111 30 Stockholm | 08 - 10 81 71 | info@gestaltakademin.se | © Gestaltakademin 2012