• open panel
Pedagogisk ledare till Organisationsprogrammet – sökes!

Har du lust att följa O 32 under deras första utbildningsår på organisationsprogrammet?
Vi söker dig som antingen är utbildad Gestaltterapeut och har arbetat med grupp- och organisationsfrågor i företag och offentlig verksamhet eller dig som är utbildad till Gestaltpraktiker i organisation och har ett speciellt intresse för personlig utveckling.

Positiv utveckling på Gestaltakademin
Det händer mycket positivt hos oss just nu!
I januari började en full grupp på organisationsprogrammet och fler har hört av sig med intresse för nästkommande, som vi räknar med startar i augusti 2018. Till den behöver vi en ny pedagogisk ledare, eftersom Roger har fullt upp med den som startar nu.

Gestaltakademins kontor har flyttat in i nya, stimulerande lokaler på ”Slottet” – ett kontorshotell fyllt av spännande verksamheter och kreativa människor, som ligger på Slottsbacken. Den nya organisationen med programansvariga börjar falla på plats och vår verksamhetsledare Helena tar ett allt fastare grepp om helheten. Förändrings- och utvecklingstankar flödar. Kunskapsutveckling och trender inom organisationsområdet närmare sig mer och mer våra erfarenheter, synsätt och värderingar. Det är en rolig tid att vara med i!

Rollen som Pedagogisk ledare
Som pedagogisk ledare har du ansvaret för genomförandet av det första utbildningsåret för din grupp. Du planerar och ger uppdrag till lärare för de olika kurstillfällena, följer gruppen och deltagarna aktivt och har budgetansvar för din grupp. Du medverkar som lärare, ger feedback och ansvarar för evalueringen samt examinerar deltagarnas skriftliga arbete. I ditt uppdrag samverkar du med de andra pedagogiska ledarna och den programansvarig. Tillsammans utvecklar och planerar ni hela programmet så att det blir en bra helhet.
Förutom den tid som behövs för din grupps utbildning, är du med på teamdagar, 6 stycken, under året då vi träffas tillsammans från både terapeututbildningen och organisationsprogrammet. Där sker de mesta av det gemensamma utvecklings- och planeringsarbetet.

Som stöd i ditt uppdrag finns de andra pedagogiska ledarna, den programansvarige och verksamhetsledaren. Vi har ett öppet klimat och hjälps åt mellan grupperna, både vid sidan om i kollegiet och i det praktiska arbetet i under utbildningsdagarna.

Första utbildningsåret
Under första utbildningsåret på organisationsprogrammet är det stort fokus på personlig utveckling. Arbetet sker både vid varje utbildningstillfälle (6 tillfällen á 4-5 dagar), i mindre terapeutledda s k lärgrupper (5 tillfällen) som träffas däremellan och i varje deltagares individuella utbildningsterapi. Varje kurstillfälle har ett specifikt tema. Mot slutet av utbildningsåret genomförs två teoridagar om Gestalts grunder och rötter. Deltagarna summerar till sist sina lärdomar och sin utveckling i ett skriftligt arbete som examineras.

Vem är du?
Du är antingen en utbildad Gestaltterapeut som har arbetat med grupp- och organisationsfrågor i företag och offentlig verksamhet eller utbildad till Gestaltpraktiker i organisation och har ett speciellt intresse för personlig utveckling. Du har förmågan, modet och erfarenhet av att gå på djupet och står själv på en trygg grund i processen. Du är intresserad av att leda och utveckla människor, har en pedagogisk förmåga och är beredd att ta hand om en del administrativt arbete. Du bör också ha intresse för Gestalts grunder, grupp- och organisationsteori.

Praktiskt
Utbildningen bedrivs på Södertuna Slott i Gnesta. Vi undersöker också möjligheterna att förlägga den i andra lokaler utan internat, så det är en tänkbar förändring framöver.
Om du vill veta mer, är du välkommen att ringa till Pia Fredriksson, programansvarig för organisationsprogrammet, tel: 070-516 96 32, eller Helena Törnblom, Verksamhetsansvarig, tel: 0730-32 70 37.
På vår webb; gestaltakademin.se, hittar du mer information om oss och våra utbildningar.
Välkommen med din ansökan till helena.tornblom@gestaltakademin.se senast 21 februari.

Vi behöver tillskott på nya krafter som är beredda att satsa några år på att bidra till Gestaltakademins utveckling!
               Gestaltakademin i Skandinavien | The Castle | Slottsbacken 8 | 111 30 Stockholm | 08 - 10 81 71 | info@gestaltakademin.se | © Gestaltakademin 2012