• open panel
Att nå utveckling på djupet

Jag har ägnat en hel del tankar åt vad den här krönikan ska handla om och jag vet inte riktigt om jag har landat än, nu när jag börjar skriva. Kanske det är något symptomatiskt; att vi sköljs över av så mycket som engagerar, som borde engagera, att fokuset blir dimmigt och diffust.

Klimathotet, Trump, allt längre köer till operationer för barn kriget i Syrien, ökad psykisk ohälsa, Trump, skolan, avslöjandena i #Metoo, nedmonteringen av LSS och annat stöd till människor med funktionsnedsättningar, Trump , terrorhotet, stressen och pressen på våra arbetsplatser, mer om klimatet, fascismen som hörs allt tydligare, ekonomiska och sociala klyftor som ökar, politiker som vägrar lyssna - på väljarna och varandra... Ja, i söndagens Svenska Dagbladet (5/11) hävdar seriösa klimatforskare till och med att demokratin som styrelseform inte kan rädda världen från en klimatkatastrof - enda möjligheten är ett expertstyre under en period. Kina nämns som förebild!
Det är inte konstigt att många kulturskribenter utnämner dystopin (negativ samhällsvision) som utmärkande för vår tid och som Trump m fl profiterar på.

Nu känns det som om jag skulle behöva balansera den här krönikan, visa på allt positivt som också sker och hur gestaltmetodiken kan bidra och redan nu bidrar. I krigshärjade områden bidrar en gestaltterapeut med samtalshjälp, läkare utbildas i de svåraste av samtalen utifrån gestaltteorin, via grundkurser i personlig utveckling bidrar gestaltterapin till personlig utveckling för många individer och gestaltmetodiken ger ett stöd till många skolledare, poliser, journalister, konsulter, idrottsledare, socialarbetare samt människor och organisationer i svåra omständigheter. Ledare/människor i stora organisationer finner redan nu trygghet i det osäkra genom stöd på vägen till delaktighet, tydlighet och kontakt.

Om detta behöver vi berätta och ska berätta under 2018, året då Gestaltakademins utbildningar och bidrag i samhället blir synligare och tydligare. Gestaltakademins fokus det kommande året kommer att vara; att tydligt visa hur kombinationen personlig utveckling och utbildning i metod och teori är nödvändig för att på djupet kunna utveckla organisationer och människor.

Samtidigt kommer vi ödmjukt lyssna till hur vi kan anpassa våra utbildningar till organisationers och blivande studerandes behov.
Att ständigt lyssna till allas behov och orka vara i den komplexa värld vi lever i är styrkan med det gestaltiska förhållningssättet. Efter flera decenniers lång erfarenhet av att arbeta med personlig utveckling vet vi vad som funkar.

Per Andersson
ordförande Gestaltakademin i Skandinavien
               Gestaltakademin i Skandinavien | Birger Jarlsgatan 58 | 114 29 Stockholm | 08 - 10 81 71 | info@gestaltakademin.se | © Gestaltakademin 2012