• open panel
The end is the beginning

I denna ljuva sommartid är det dags att reflektera, dra lärdomar och göra avslut för det här läsåret! För mig personligen innebär det också att göra avslut, ”bli klar” och lämna över verksamhetsledaransvaret till Helena Törnblom efter mina år som ansvarig på Gestaltakademin. Att göra avslut och bli klar handlar för mig om acceptans av nuet. Det ger mig energi och är en stunds återhämtning som hjärnan så väl behöver.

Jag känner mig nöjd med det jag kunnat bidra till under de närmare fem år som jag varit med på GA. Jag hade aldrig kunnat göra det utan styrelsens och mina kompetenta och engagerade medarbetares stöd och alla ni som via uppdrag eller ideellt engagerat er på olika sätt i GAs nätverk! Tack för ert engagemang!

En kort tillbakablick
Vi har tillsammans öppnat upp för nya samarbeten med olika organisationer. Det pågår ett ambassadörskapsarbete i olika självorganiserande grupper. Ett exempel är Almedalens Goda samtal där gestaltare deltog med stort engagemang under två år. Med dialogen som verktyg nådde vi ut till nya grupper. Tillsammans med Sveriges Auktoriserade Gestaltterapeuter (SAG) och Föreningen Gestalt i Organisation (FGO) har vi ihärdigt samverkat under Gestalt i Sverige! Vårt gemensamma möte i Stockholm i nov-16 blev en manifestation för att vi tillsammans kan samverka för en mänskligare värld. Nu går det arbetet vidare med att bygga en gemensam webplattform där vi som aktörer kan nå ut till människor som vill påverka i den situation de befinner sig i.

Min ambition har varit att bredda ingångarna till GA, genom samverkan med andra aktörer, utökade tisdagsseminaier och Prova På aktiviteter. Ansökningarna ökar kontinuerligt till våra grundkurser och våra kortare utbildningar är efterfrågande. Men det är trögt med ansökningarna till våra diplomprogram – i tider där korta och effektiva utbildningar efterfrågas håller vi fast vid att Gestaltresan behöver tid, tid att uppleva, integrera och leda sig själv i sin utveckling till gestaltterapeut och gestaltpraktiker. ”Visst finns det mål och mening med vår färd men det är vägen som är mödan värd” som Karin Boye så sant uttrycker det.

Gestaltakademin har nu funnits i 40 i Sverige. Närmare 50 kursomgångar av Terapeutprogrammet och 30 omgångar på Organisationsprogrammet har genomförts. Vi har därmed minst 1 000 diplomutbildade gestaltutövare + alla dem som gått våra övriga utbildningar. Om vi sen reflekterar över hur många individer, grupper och organisationer som alla dessa gestaltare arbetat med under 40 år så har vi nå ut till en stor del av befolkningen. För att inte tala om resten av världen där Gestaltterapin är väl etablerad och mycket större än i Sverige.
Och vi behövs alla för att bidra till en mänskligare värld.

Det var så det startade för 40 år sedan när Barbro Curman tillsammans med Lasse Norberg, Ulla Westling och Iannis Missios grundade Gestaltakademin. Då var de runt 30 år och brann för ett gemensamt samhällsengagemang. De ville bidra till att öppna upp samhället med hjälp av gestalt. Gestalt behövs mer än någonsin i den tid vi lever i just nu. Våld, integrations- och flyktingfrågor, stress, utbrändhet, psykisk ohälsa, tuffare marknadskrav och komplexitet i organisationer sätter sina tydliga spår hos en stor del av befolkningen.
I gestaltutbildningarna får jag möjligheten att träna mig på tilliten i kontakten med andra människor. Att hitta min egen grund, bli tryggare i kontakt och dialog över gränser. Så GAs roll är viktig och behövs i vårt samhälle.

Nya steg framåt
Under 2017 har vi förberett flera förändringar som ska leda GA vidare, bl a:
• GA flyttar från Duvnäsgatan 14 till Bondegatan 21 efter sommaren, där vi delar lokaler med Ledarbildarna.
• Vårt diplomprogram flyttar från Bommersvik till Södertuna slott, där vi lyckats få ett lägre enhetspris i en fantastisk miljö.
• Organisationen av diplomutbildningarna ändras så att vi får en programansvarig för Terapeutprogrammet och en för Organisationsprogrammet, istället för en studierektor som ska serva båda. Kursadministrationen utökas samtidigt.

Så The end is the beginning, jag känner mig klar för avslut och vill därmed varmt välkomna Helena Törnblom till Gestaltakademin!

Lillemor Frenkel
Verksamhetsledare

Ps: Önskar dig som läsare goda avslut inför stundande ledigheter, så att du får tid för återhämtning och njutning!
               Gestaltakademin i Skandinavien | The Castle | Slottsbacken 8 | 111 30 Stockholm | 08 - 10 81 71 | info@gestaltakademin.se | © Gestaltakademin 2012