• open panel
Kall & sårbarhet hos en förändringsagent
- hur förändra världen utan att skada dig själv eller andra?

3 dagar

Gestaltakademin inbjuder till en tredagars workshop med Eugenio Molini och Jojo Tuulikki Oinonen, där du som förändringsagent ges möjlighet att utforska ditt kall att transformera och din sårbarhet i detta. Det är ofta källorna till både motivation och skapande och vi vill stödja dig i att kunna påverka organisationer och komplexa system som du vill förändra, genom att våga skina med ditt eget ljus samtidigt som du stödjer andra att göra detsamma.

Ibland är du entusiastisk och känner att ingen utmaning är oöverstiglig. Ibland känner du dig ledsen, sårad, arg eller till och med besegrad av det motstånd du möter i förändringsprocesser. Trots motstånd, vill du fortsätta driva förändringen bortom kosmetik eller blotta måluppfyllelsen. Det du har gemensamt med många andra, är att du drivs av en inre motivation som är starkare än du. – på den här workshopen får du stöd att hitta din egen inre drivkraft.” Eugenio/Jojo

Målgrupp
Workshopen vänder sig till alla typer av förändringsledare, chefer, konsulter, forskare och medborgare som strävar efter att påverka organisationen, samhället eller sammanhanget de lever i.

Under workshopen får du
• Utforska varifrån ditt kall kommer och vart det leder dig.
• Utforska hur ditt kall fungerar inom dig och vilken effekt det har på andra.
• Formulera innehållet i ditt kall till ett kraftfullt budskap till dig själv och världen.
• Upptäcka vad som sätter igång processer som gör det svårt att vara i kontakt med ditt kall.
• Förstå hur skam, stolthet och sårbarhet hänger ihop med förändringsprocesser.
• Utveckla kapacitet att skydda dig själv när det behövs utan att attackera dig själv eller andra.
• Utveckla din förmåga att ingripa från en plats av medkänsla och empati med dig själv och andra.

Tid 19-21 maj, 2017
Fredag 12.00 - 18.00
Lördag 9.00 - 18.00
Söndag 9.00 - 15.00

Plats Externat, Stockholm

Lärare
Eugenio Molini och Jojo Tuulikki Oinonen kommer att dela med sig av grunderna i arbetet de gör när de tränar människor som du, i att kunna driva förändring med större impact, samtidigt som du åsamkar mindre skada hos de som kommer att bli påverkade av förändringen… och hos dig själv.

Eugenio Molini är gestaltutbildad och arbetar med organisationsutveckling och systemisk förändring. Han är initiativtagare till ”GAIT-Guild of Agents for Intentional Transformation”, vars mission är att stödja människorna som driver förändring på olika sätt – worldwide. Eugenio har specialiserat sig på design och facilitering av förändringsprocesser vars framgång hänger på samarbetet mellan multipla aktörer med olika specialiteter, perspektiv, intressen och kulturer.

Jojo Tuulikki Oinonen är auktoriserad gestaltterapeut som har specialiserat sig i skam, stolthet, självmedvetna emotioner och trauma. Hon jobbar också som konsult inom näringsliv och organisationer med frågor som rör kreativitet och kommunikation. Föreläser och utbildar på temat “Skam och Relation”, både inom organisationer och skolor, bl a på Södertörns högskola (spelutbildningen och pedagogutbildningen). Hon är sedan 2010 ordförande i SAG, yrkesföreningen för gestaltterapeuter i Sverige.

Avgift
7 200 :- exkl moms
10 % rabatt för medlemmar i FGO/SAG

Anmälan är bindande men kan överlåtas till någon annan. Du har enligt Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (2005:59) rätt att ångra dig och avboka din anmälan inom 14 dagar från anmälan.
Vi bjuder på fika, frukt under dagen, lunch ansvarar var och en för själv.

Maxantal: 40 personer
Minantal: 12 personer

Anmälningsformulär
Anmälan senast 20 april

Mer information:
Eugenio Molini, molini@molini.se
Monica Hagbok, monica.hagbok@gestaltakademin.se, 08-402 0972 (Mon -Thurs)

               Gestaltakademin i Skandinavien | The Castle | Slottsbacken 8 | 111 30 Stockholm | 08 - 10 81 71 | info@gestaltakademin.se | © Gestaltakademin 2012