• open panel
Vi söker dig som vill stödja oss i utvecklingen av kursadministration

För Gestaltakademins verksamhet söker vi omgående en serviceinriktad person som vill arbeta i ett engagerat team med i första hand kursadministration samt även löpande ekonomihantering. Vi efterlyser dig som arbetar självständigt, är kreativ, datorvan, snabb, strukturerad i administrativa uppgifter och inte rädd för att sätt dig in i nya uppgifter som exempelvis uppdatering och utveckling av hemsidan.

Exempel på arbetsuppgifter
Som kursadministratör arbetar du med administrationen kring våra diplomerande utbildningar samt som ett stöd till våra övriga kursadministration. Du kommer att ansvara för anmälningar till seminarier och kurser, inbjudningar och allmän kursadministration. Uppdatera och underhålla innehållet i vårt medlemsregister Lime Easy. Vi ser dig som en resurs i vår strävan att hela tiden förenkla och utveckla våra rutiner.

Ekonomidelen omfattar ansvar för leverantörsreskontra, betalningar, fakturering, påminnelser och kravhantering i Edison (GAs ekonomisystem. Vi beräknar att detta tar ca 5-7 tim vecka. Vi har en redovisningsekonom som fortsatt kommer att ansvara för granskning, bokföring löner och bokslutsarbete några timmar i månaden och därmed vara en stödresurs i ekonomiarbetet

Tidsmässigt tänker vi oss 50 procents arbetstid med tillträde snarast, dock senast i december.

Provanställning i sex månader gäller.

Skicka din ansökan till Helena Törnblom senast den 5 oktober 2017. Vi genomför intervjuer löpande.
Helena.tornblom@gestaltakademin.se alt Gestaltakademin, Bondegatan 21, 116 33 Stockholm

Gestaltakademin i Skandinavien (GA) är en ideell stiftelse, som bildades 1976. Stiftelsens syfte är att bedriva utbildning inom psykoterapi och lednings- och organisationsutveckling på gestaltteoretisk grund. Gestaltakademin ger i dag diplomutbildningar i psykoterapi, ledning och organisation, samt erbjuder även årslånga program, kortare kurser, workshops och seminarier.

               Gestaltakademin i Skandinavien | Birger Jarlsgatan 58 | 114 29 Stockholm | 08 - 10 81 71 | info@gestaltakademin.se | © Gestaltakademin 2012