• open panel
Vi söker dig som vill stödja oss i utvecklingen av kursadministration

Gestaltakademins verksamhet ökar i omfattning och vi söker omgående en serviceinriktad person som vill arbeta i ett engagerat team med i första hand kursadministration samt även löpande ekonomihantering.

Vi efterlyser dig som arbetar självständigt, är kreativ, datorvan, snabb, strukturerad i administrativa uppgifter och inte rädd för att sätt dig in i nya uppgifter som exempelvis uppdatering och utveckling av hemsidan.

Exempel på arbetsuppgifter
Som kursadministratör – projektassistent arbetar du som stöd till vår Projektkoordinator Monica Hagbok. Du kommer du att ansvara för anmälningar till seminarier och kurser, inbjudningar och allmän kursadministration. Uppdatera och underhålla innehållet i vårt medlemsregister Lime Easy. Vi ser dig som en resurs i vår strävan att hela tiden förenkla och utveckla våra rutiner

Ekonomidelen omfattar ansvar för leverantörsreskontra, betalningar, fakturering, påminnelser och kravhantering i Edison (GAs ekonomisystem. Vi beräknar att detta tar ca 5-7 tim vecka. Vi har en redovisningsekonom som fortsatt kommer att ansvara för granskning, bokföring löner och bokslutsarbete några timmar i månaden och därmed vara en stödresurs i ekonomiarbetet

Tidsmässigt tänker vi oss 50 – 60 procents arbetstid med tillträde omgående.

Provanställning i sex månader gäller.

Skicka din ansökan till Lillemor Frenkel senast den 15 januari 2016
Gestaltakademin, Duvnäsgatan 14, 114 34 Stockholm
Alt via mail: Lillemor.frenkel@gestaltakademin.se

Gestaltakademin i Skandinavien (GA) är en ideell stiftelse, som bildades 1976. Stiftelsens syfte är att bedriva utbildning inom psykoterapi och lednings- och organisationsutveckling på gestaltteoretisk grund. Gestaltakademin ger i dag diplomutbildningar i psykoterapi, ledning och organisation, samt erbjuder även årslånga program, kortare kurser, workshops och seminarier.

               Gestaltakademin i Skandinavien | Duvnäsgatan 14 | 116 34 Stockholm | 08 - 10 81 71 | info@gestaltakademin.se | © Gestaltakademin 2012