• open panel
Dags för nästa att ta vid!

Du kom med ljuset, svarade en av Gestaltakademins lärare mig via sms. Det var Luciadagen 2012 och informationen hade just gått ut i organisationen om att jag tackat ja till uppdraget att leda Gestaltakademin. Jag kände mig glad och stolt och med ett stort stöd i ryggen. Idag, Luciadagen 2016 känner jag fortfarande stöd och ett djupt engagemang, trots detta har jag efter moget övervägande beslutat mig att ta ett steg tillbaka till min konsultverksamhet och ge mig själv lite mera egen tid. Det är dags för någon ny att ta vid… så småningom. Jag blir kvar under våren tills ny verksamhetsledare är på plats och våra tankar kring organisation har kommit på plats.

När Gestaltakademin, Föreningen Gestalt i Organisation och Sveriges Auktoriserade Gestaltterapeuter nyligen samlade 100 gestaltare i gemensamt kraftfullt möte var det många som vittnade om att vi är på rätt väg. Nu händer något nytt! Nu kan vi med stolthet tydligare vända oss ut mot samhället och inse att vårt sätt att utbilda terapeuter chefer, ledare och konsulter starkt bidrar till en mänskligare värld. ”Se gestaltmetodiken som en tillgänglig samhällsresurs för vår tids genomgripande förändringsprocesser”, som styrelsen så bra uttrycker det i annonsen om ny verksamhetsledare. I det Sverige vi har idag gäller det att vi fortsatt vågar ha tilliten till andra människor. Men hur kan jag som individ förhålla mig till främlingsfientlighet, rädsla, komplexa dilemman, ökande krav på prestation och snabba beslut och en psykisk ohälsa som ökar lavinartat? I gestaltutbildningen ges jag möjlighet att träna på tillit, hitta min grund och trygghet i kontakten med andra människor – ja, det kan liknas vid en simulator för tillit.

2016 firar Gestaltakademin 40 år! Under åren har vi utbildat närmare 50 kursomgångar terapeuter och 30 omgångar på organisationsprogrammet. Med en snabb överslagsberäkning hamnar vi på minst 1 000 diplomutbildade gestaltutövare. De senaste åren har vi dessutom byggt på med flera utbildningar från Prova På Gestalt upp till årslånga program. Sen finns fler gestaltutbildade här som utbildats i andra länder. Om vi sen reflekterar över hur många individer, grupper och organisationer som alla dessa gestaltare arbetat med under 40 år så borde vi nå ut till en rätt stor del av befolkningen. Hur kommer det sig då att vi fortfarande möts med ”Gestalt vad är det?”

Det finns en del kvar att jobba med för att nå ut bredare. Ett viktigt steg som tagits under året är att skapa en mötesplats på nätet. Gestalt i Sverige tillsammans med alla som vill, ska nu konkretisera den Gestaltsajt som några elever vid Hyperisland hjälpt oss utveckla idéer kring. Vid vårt stora möte i november var gensvaret stort från de församlade. Läs mer i FGOs rapport

2016 har varit ett innehållsrikt och spännande år för Gestaltakademin med nya samverkanskontakter. Senast i raden är ett nytt samarbete med Missing Link och tidningen Holone. Det är en vetenskaplig tidskrift om den senaste, för arbetslivet, relevanta forskningen inom psykologi och neurovetenskap. Vi vill uppmärksamma hur nära modern hjärnforskning ligger i linje med gestaltmetodiken och allt som vi lär ut i våra utbildningar.
OBS! Boka in den 3 april redan nu! Då kommer vi gemensamt att ha en dialogworkshop kring ”Digitaliseringen – vad gör den med oss såväl privat som i arbetslivet?"

Gestaltakademin väljer i år att stödja UNHCR med skolpaket och nödpaket för barn och familjen på flykt. Privat väljer jag också att dra ner på julklappar och stödja dem som inte har en lika trygg tillvaro som jag själv har. Några klappar till barnbarnen blir det förstås…

Till alla ni som läser vårt Nyhetsbrev vill jag och mina kollegor på GA-kontoret önska en riktigt God Jul och Ett Gott Nytt År!

Lillemor Frenkel
Verksamhetsledare

               Gestaltakademin i Skandinavien | The Castle | Slottsbacken 8 | 111 30 Stockholm | 08 - 10 81 71 | info@gestaltakademin.se | © Gestaltakademin 2012