• open panel
Digitaliseringen
- vad gör den med oss såväl privat som i arbetslivetDatum: framflyttat till ht-17, datum kommer
Plats: meddelas anmälda
Pris: 395 SEK inkl moms

Vi kommer tillsammans att utforska hur vi och våra relationer påverkas av företeelser som sociala medier, ständig nåbarhet, krav på snabbhet, allt kortare meningar och total avsaknad av kroppsspråk och sinnesförnimmelser från en annan människa.

Fördelarna är stora - det vet vi? Men vilka är riskerna? Vad behöver vi vara uppmärksamma på?

Marie Ryd från MissingLink/Holone i samskapande med Gestaltakademin ger fakta, inspiration och möjlighet till eftertanke kring förhållningssätt. Tillsammans utforskar vi frågan i dialogformat med en blandning av inspel och övningar.

Målgrupp är unga vuxna, föräldrar, lärare, chefer, ledare, konsulter… ja alla som vill tänka till kring hur digitaliseringen påverkar.Sherry Turkle forskar kring hur tekniken och våra online-liv ritar om kartan för de mänskliga relationerna, och ber oss reflektera kring vilken form av samspel och interaktion vi egentligen vill ha. Se hennes TED Talk som en inspiration här

               Gestaltakademin i Skandinavien | The Castle | Slottsbacken 8 | 111 30 Stockholm | 08 - 10 81 71 | info@gestaltakademin.se | © Gestaltakademin 2012