• open panel
Verksamhetsledare för Gestaltakademin

Gestaltakademin är en klassisk aktör på utbildningsarenan med viktiga redskap för samtida förändringsarbete. Dialog och samspel är gestaltmetodikens fokus. Medveten närvaro och självinsikt hos individer är nyckeln till öppna och tillitsfulla relationer i människors och organisationers liv.

Gestaltakademin har i 40 år utbildat terapeuter, ledare och konsulter att leda egen och andras utveckling. Nu söker vi en verksamhetsledare för nästa steg i Gestaltakademins utveckling. Vi vill göra gestaltmetodiken än mer tillgänglig som samhällsresurs för vår tids genomgripande förändringsprocesser. Vi vet att våra utbildningar utvecklar människors förmåga att hantera komplexitet och dilemman på sätt som ger grundläggande färdigheter för ledarskap i omställningstider. Du som ny verksamhetsledare har uppdraget att fortsätta leda Gestaltakademin att nå nya målgrupper och att utveckla Gestaltakademins bidrag till en mänskligare och hållbarare värld.

Du är gestaltutbildad, har ledarerfarenhet, hög kommunikativ förmåga och är engagerad i samhällsutveckling. Din uppgift är att leda vårt utvecklingsteam och administrationen för våra organisations- och terapeutprogram och genom prova-på kurser, seminarier och workshops göra gestaltmetodiken tillgänglig som resurs i samhället.

Tjänsten är på 50 procent.
För information kontakta styrelsens ordförande Per Andersson per@mediamentorerna.se, tel: 0708 777 965.

Sista ansökningsdatum 15 januari 2017.

               Gestaltakademin i Skandinavien | Duvnäsgatan 14 | 116 34 Stockholm | 08 - 10 81 71 | info@gestaltakademin.se | © Gestaltakademin 2012