• open panel
Något håller på att hända.

Jag är 64 år. Jag är man, gift, styvpappa, konsult, ordförande, journalist, jag är ganska kul ibland och en massa annat, men jag innehar onekligen en ålder av 64 år! Inte för att jag, så ofta, känner mig som en 64-åring - möjligen på väg upp ur soffan ibland, men definitivt inte mentalt - mer runt 40 i så fall.

Nu är förstås frågan om jag ens som 40-åring kan vara en del av det som håller på att växa fram bland de, som är ytterligare en generation yngre, de mellan 25 och 35, vars livsval idag handlar väldigt mycket om hållbarhet, medvetenhet och medskapande i komplexa sammanhang. Jag vet inte hur ni andra 40+ tänker, men jag är – i all ödmjukhet - övertygad om att jag kan bidra; med min erfarenhet, med mina idéer kring begrepp som kontakt, komplexitet, kreativitet - och inte minst medskapande. Frågan är bara hur.

Gestaltakademin är en annan medelålders som fyller 40 just i år. Detta mitt-i-livet väsen, fyllt av så mycken erfarenhet, klokskap, omtanke och nyfikenhet, håller på att vidga sig, inkludera och inkluderas i en bredare gemenskap vi kallar Gestalt i Sverige med alla gestaltpraktiker och -terapeuter som vill vara med - och sannolikt ännu fler. Det är en skön process för en 40-åring, att få en "extended family" mitt i livet, som stöd och utmaning till förnyelse.

Frågan är inte om, utan hur denna process även kan innebära en "föryngring", inte enbart en förnyelse. Och hur vår breddning även kan inkludera det "nya" Sverige...För det är där Gestalt i Sverige ska vara - och redan är i många initiativ och bidrag. Om detta ska vi berätta i det digitala projekt som utvecklas just nu och som presenteras vid årsskiftet.

Gestalts filosofi och förhållningssätt kan fungera som en modell för dem som sliter med dilemman i spannet mellan den egna personliga utvecklingen och planetens överlevnad.
- ”Hur utvecklar jag mig själv och mitt team så att jag/vi kan bidra med innovation och hållbarhet i en komplex och allt mer sammansatt värld?”
- ”Hur kan jag gå min egen väg i en medvetenhet om både mitt (annorlunda) ursprung, min familj och min historia och om mitt nuvarande sammanhang här, i Sverige - utan att förneka vare sig mitt ursprung, mitt nu eller min framtid?”
Jag tror inte att någon - i varje fall inte jag - har några definitiva svar på dessa och andra liknande frågor. Det hindrar inte att vi söker kontakt med dem som har frågorna, deltar i utforskningen av dessa dilemman, hjälper till att finna mening för de individer och grupper som nu bygger Sverige.

I styrelsen och ledningen för Gestaltakademin för vi nu samtal med flera samarbetspartners för att hitta former för att bidra tillsammans, inte minst med stiftelsen Ekskäret och deras arbete för att stödja unga vuxna på olika sätt. Och samtidigt som ansökningarna pågår till våra traditionella utbildningar, utvecklar vi utbildningar med nya samarbetspartners. Mer om detta i en krönika senare i höst.

Något håller på att hända!
Och vi må vara 64 eller 40 (eller 5 ibland); jag och ledningen för Gestaltakademin har bestämt oss för att göra oss än mer relevanta i den – positiva - utveckling som pågår runt omkring oss i samhället. Och vi bjuder in dig som läser detta att delta!

Per Andersson
Ordförande Gestaltakademin
               Gestaltakademin i Skandinavien | The Castle | Slottsbacken 8 | 111 30 Stockholm | 08 - 10 81 71 | info@gestaltakademin.se | © Gestaltakademin 2012