• open panel
STYRELSE
Gestaltakademin är en ideell stiftelse. I styrelsen sitter Per Andersson (ordf.), Lena McEvenue, Sven Schelin, Björn Wrangsjö, Helena Kallner, Jan Åström och Lisbeth Gustafsson. Till styrelsen finns ett etikråd knutet.
LEDNING/
ADMINISTRATION
På kontoret arbetar rektor, studierektor, administratör samt ekonomiassistent. Klicka på oss och hitta kontaktuppgifter.
               Gestaltakademin i Skandinavien | Duvnäsgatan 14 | 116 34 Stockholm | 08 - 10 81 71 | info@gestaltakademin.se | © Gestaltakademin 2012