• open panel
Uppföljning av
Vässa din gestaltkompetens
Vidareutbildning

2 dagar

Välkommen till en uppföljning för dig som gått vidareutbildningen Uppdatera dig på nervsystem, hjärnforskning och anknytningsteori.

Datum: 14-15 sept, start kl 10, slut kl 18

Välkommen till två inspirerande fördjupningsdagar där du kan bygga vidare på dina erfarenheter efter kursen.
• Vilka spår har kursdagarna satt i arbetet?
• I ditt eget liv?
• Vad behöver du för att känna att hjärna, nervsystem och anknytning finns med på ett meningsfullt sätt?

Vi utgår från aktuella behov och erfarenheter och arbetar med i t ex handledning av arbetssituationer i storgrupp, övningar i mindre grupper, teori, demonstrationsterapi, arbete med varandra eller andra former, som skapas i vårt möte. Fokus på efterklang och reflektion både individuellt och i gruppen bidrar till integrering.

Vi tillämpar och ser hur FAMA fältanalys med awareness är ett flowchart, som ger gedigen överblick på hur fältet organiserar och omorganiserar sig hela tiden. Det fungerar både som ett navigationsverktyg till att göra interventioner på rätt nivå i grupper och organisationer och undvika fallgropar och som en gestaltdiagnostikmodell vid terapi, coaching och undervisning. Faktiskt också i vardagens många ögonblick där människor möts och skall samverka. Det visuella uttrycket är enkelt och vardagsnära och passar därför bra att använda aktivt med dem du arbetar med.

Utbildningen leds av Judith Beermann Zeligson, erfaren gestalt- och SE-terapeut.

Plats:
Göteborg.

Gruppstorlek:
Max 24 deltagare

Kursavgift:
4 000 exkl moms
(Rabatt för SAG och FGO medlemmar, 10 %)

Anmälan:
15 augusti 2018
Anmälan är bindande men kan överlåtas till någon annan.

Intresserad:
Kontakta Monica Hagbok: Monica.hagbok@gestaltakademin.se, 08-10 81 71 (mån-tors) eller Judith Beermann Zeligson, judith@coexistence.dk

Anmälan:
Fyll i anmälningsformulär

               Gestaltakademin i Skandinavien | The Castle | Slottsbacken 8 | 111 30 Stockholm | 08 - 10 81 71 | info@gestaltakademin.se | © Gestaltakademin 2012