• open panel
ANSÖKAN
Co-creation - leda sig själv och andra

Kursort: Stockholm

Kursavgift: 59 500 SEK exkl. moms

Kostnad för kost och logi tillkommer.

Sök snarast!

Sökande kontaktas av kursledare för gemensamt samtal om kursen och ditt deltagande. När du antagits och tackat ja är ansökan bindande. Hoppar du av efter detta och fram till 4 veckor före kursstart debiteras 50% av kursavgiften. Avbryter du senare debiteras hela avgiften.

Avbokningar pga sjukdom fordrar läkarintyg.

Lärandet sker till stor del upplevelsebaserat och genom praktisk tillämpning vilket bygger på allas aktiva deltagande och engagemang. Det är således betydelsefullt att alla deltagare är beredda att delta i samtliga moduler som helhet.

Gestaltakademin tillämpar dröjsmålsränta enligt räntelagen samt påminnelseavgift på 150 kronor vid betalning efter förfallodatum. Efter 2:a påminnelsen går ärendet vidare till inkasso. Vid för få deltagare förbehåller sig Gestaltakademin rätten att ställa in utbildningen och återbetalar erlagd avgift.

Ditt namn (obligatoriskt)

Adress (obligatoriskt)

Fakturaadress, om annan än ovan

Referens/Kostnadsställe

Telefonnummer (obligatoriskt)

Din e-post (obligatoriskt)

Personnummer(obligatoriskt)

Yrkesroll

Företag/Organisation

Kort beskrivning av dig själv, varför du vill gå kursen samt dina eventuella erfarenheter av gestaltmetodiken.

Jag godkänner att Gestaltakademin behandlar mina personuppgifter enligt GDPR och Gestaltakademins integritetspolicy

               Gestaltakademin i Skandinavien | Birger Jarlsgatan 58 | 114 29 Stockholm | 08 - 10 81 71 | info@gestaltakademin.se | © Gestaltakademin 2012