• open panel
ANSÖKAN
Praktisk förändringsledning på gestaltgrund

En grundläggande utbildning i förändringsmetodik och närvarande ledarskap som gör skillnad!

Kursort: Stockholm

Kursstart: 23 januari (Uppstartsdag)

Kursavgift: 75 000 SEK exkl. moms
(93 750 SEK inkl. moms)
Kostnad för internat tillkommer.
Ev reskostnad för handledning tillkommer om sker lokalt.

1 december: sista ansökningsdagen

15 december: Ansökan är bindande, avhopp därefter debiteras med 50% av kursavgiften

15 januari: Avhopp senare debiteras med 100% av kursavgiften.

Avhopp pga sjukdom fordrar läkarintyg.

Betydelsen av närvaro: Lärandet sker till stor del upplevelsebaserat och genom praktisk tillämpning vilket bygger på allas aktiva deltagande. Vi accepterar max 10% frånvaro av den sammanlagda utbildningstiden för att du ska erhålla utbildningsbevis och diplom för fullgjord utbildning.

Gestaltakademin tillämpar dröjsmålsränta enligt räntelagen samt påminnelseavgift på 150 kronor vid betalning efter förfallodatum. Efter 2:a påminnelsen går ärendet vidare till inkasso. Vid för få deltagare förbehåller sig Gestaltakademin rätten att ställa in utbildningen och återbetalar erlagd avgift.

Ditt namn (obligatoriskt)

Adress (obligatoriskt)

Fakturaadress, om annan än ovan

Referens/Kostnadsställe

Telefonnummer (obligatoriskt)

Din e-post (obligatoriskt)

Personnummer (obligatoriskt)

Yrkesroll (obligatoriskt)

Företag/Organisation (obligatoriskt)

Jag godkänner att Gestaltakademin behandlar mina personuppgifter enligt GDPR och Gestaltakademins integritetspolicy

               Gestaltakademin i Skandinavien | The Castle | Slottsbacken 8 | 111 30 Stockholm | 08 - 10 81 71 | info@gestaltakademin.se | © Gestaltakademin 2012