• open panel
Jag känner mig mycket coolare nu

Jim Sundberg, tidigare sektionschef på Svenska Spel, driver idag upplevelseföretaget GotlandNature.com. Jim gick Grundkurs i personlig utveckling 2013/2014:

”Jag blev intresserad av gestalt som metod när vi på Svenska Spel anlitade organisationsutvecklare med gestaltteori som grund.

Grundkursen gav mig personlig utveckling, jag har fått bättre syn på hur jag själv fungerar, något som jag har stor nytta av både i mitt företag och privat. Det handlar till exempel om hur jag kommunicerar med andra människor. Jag upptäckte hur viktigt det är att känna till sina egna gränser samt att visa respekt och ta hänsyn till andras gränser. Jag fick en helt annan förståelse för detta under kursen.

En del av grundkursen handlar om att se på sin barndom och förstå hur den formar individen. På så sätt kan jag förstå hur jag reagerar som jag gör i vissa situationer beroende på vad jag upplevt som barn.

Det handlar också om hur jag förhåller mig och reagerar på andra människor och deras beteende.

Grundkursen har förändrat mitt förhållningssätt. Om en annan person till exempel reagerar starkt på något sätt, så känner jag mig mycket coolare numera, kan ta ett steg tillbaka och fundera på vad det kan bero på, utan att dras med i reaktionen. Jag tar mig tid att fundera på om reaktionen beror på mig, eller något annat. Jag känner mig mycket mer avslappnad idag när människor i min omgivning reagerar starkt.

Och när det gäller mina egna gränser så är jag idag mer noggrann med vad jag ger mig in i. Jag frågar mig själv om det är ok för mig. Jag kan aktivt välja i varje situation, istället för att bara reagera och agera automatiskt utan att förstå varför.

Jag rekommenderar kursen till alla som vill ha personlig utveckling. Kursen baseras på utveckling i grupp. Man stöttar varandra, delar med sig av sina erfarenheter och ger varandra återkoppling. Det var häftigt att känna igen sig mycket i de andras berättelser. Det gav mycket, tycker jag.”


               Gestaltakademin i Skandinavien | The Castle | Slottsbacken 8 | 111 30 Stockholm | 08 - 10 81 71 | info@gestaltakademin.se | © Gestaltakademin 2012