• open panel
Praktisk förändringsledning
på gestaltgrund

1 år


En grundläggande utbildning i förändringsmetodik och närvarande ledarskap som gör skillnad! Söker du verktygen för att lyckas bättre med förändringsarbeten? Är du trött på aktiviteter som inte leder vidare? Den här utbildningen ger dig garanterat en utmaning att pröva nya metoder och ompröva ditt eget ledarskap.

Utbildningen vänder sig till Dig som:
är ledare eller nyckelperson med uppdrag att leda och stödja förändring. Utbildningen är lämplig för dig som upplever behov av att öka din kompetens inom området och den egna förmågan till ett stabilt och närvarande ledarskap. Utbildningen har ett organisationspsykologiskt perspektiv på att lyckas med förändring och metodiken vilar på en grund av Gestalt, teori och förhållningssätt.

Syfte och mål:
Övergripande mål är att stärka förändringskompetensen hos deltagarna och i deras organisationer samt att stärka den processkonsultativa förmågan.

Utbildningen bygger på att varje deltagare är aktivt involverade i planerade eller pågående projekt. Denna samverkan mellan utbildning och verkligheten ökar möjligheterna till varaktiga resultat både för organisationen du verkar i och för ditt eget lärande. Effekten blir bäst när fler från samma organisation och projekt genomgår utbildningen samtidigt.

Omfattning
20 dagar utbildning på internat (Stockholmstrakten), 8 tillfällen, 5×4
tim handledning samt ett praktikarbete för att pröva metodiken i
skarp läge, lära genom att göra motsvarande 2 dagar.

Plats
Kurstillfällena genomförs på kursgårdar i Uppsala och Stockholm.
Handledning och praktikuppdrag kan ske lokalt, beroende på
deltagarnas bostadsorter.

Kursdatum:
Kursdatum 2017-2018

25 augusti. Introduktion halvdag, f.m/.e.m. (i två mindre grupper)
6-8 september
4-6 oktober
8-10 november
6-8 december
25-26 januari
8-9 mars
26-27 april
14-15/6 inkl avslutande ceremoni på kvällen

Dessutom ingår 5 handledningstillfällen i mindre grupp
(4 tim för 4 personer) med start vecka 3, 2018. Dessa dagar
planeras vid kurstillfälle 3 och 4.

Praktisk tillämpning och träning i metodiken sker genom ett praktikuppdrag ute i organisationer som deltagarna arbetar i eller med.
Detta startar efter halva programmet och pågår till avslutningen. Arbetet dokumenteras i en Essä och sammanfattar lärandet samt är underlag för en serie workshops i den avslutande processen.

Ledare:
Ulf Zwedberg, 070-573 47 21, ulf.zwedberg@zp.se och Kinna Person, 070-337 0404, kinna.person@zp.se , med gedigen erfarenhet av att stödja utveckling och förändring, både på det personliga planet och i hela komplexa system.

Kursort
Stockholm

Kursavgift
75 000 SEK exkl moms

Kostnad för internat nära Stockholm tillkommer. Delat boende förekommer.
Handledning i mindre grupp, 5 halvdagar ingår. Detta sker i Stockholm. Beroende på deltagares bostadsort kan handledning ordnas lokalt och då kan handledares reskostnad tillkomma.

Behörighet
Inga krav på tidigare gestalterfarenhet.

Antal deltagare
16 st

Ansökan
Sista ansökningsdag är 1 juni 2017. Anmälan tidigare säkrar plats, därefter tar vi emot reservplats vid ev. avbokning.
15 juni: Ansökan är bindande, avhopp därefter debiteras med
50 % av kursavgiften.
15 augusti: Avhopp senare debiteras med 100 % av kursavgiften.

Ansökningsformulär PFL11

Mer information
Lärandet sker till stor del upplevelsebaserat och genom praktisk tillämpning vilket bygger på allas aktiva deltagande. Vi accepterar max 10% frånvaro av den sammanlagda utbildningstiden för att du ska erhålla utbildningsbevis och diplom för fullgjord utbildning.

Utbildningen ger behörighet att söka till Organisationsprogrammet.Kursen var annorlunda i jämförelse med de flesta andra kurser jag gått på senare år. Jag gillar de ’UGL-liknande’ inslagen i kursen med öppenhet och rakhet i kommunikationen.
Manlig deltagareDet är en otroligt bra utbildning som har en balans mellan praktik och teori. Antagligen den bästa utbildningen i förändringsledning som finns på marknaden.

Ulrika Tillberg, Head of Change Management & Organisational Developement på SEB


Jag har en ny förståelse för hur bakomliggande orsaker kan påverka vårt sätt att agera och att vara nyfiken på motstånd snarare än att se det som något jobbigt. Direkt nytta i skapandet av nya rutiner för operatörsunderhåll genom operatörernas egen ansvarskänsla.
Andreas Norgren, Prod.ledare, Sandvik


Idag ser jag saker som jag inte ens var medveten om tidigare. När jag sätter ord på iakttagelserna gör det skillnad, teamet förstår och vågar välja att göra annorlunda.
Bodil Björnberg, Agil Coach på Ericsson

               Gestaltakademin i Skandinavien | Duvnäsgatan 14 | 116 34 Stockholm | 08 - 10 81 71 | info@gestaltakademin.se | © Gestaltakademin 2012