• open panel
Vidareutbildning i nervsystem, hjärna och anknytning

7 dgr med möjlighet till 2 uppföljnings dgr
Göteborg vt-18

Välkommen till en vidareutbildning för dig som är diplomerad Gestaltterapeut eller Gestaltpraktiker eller motsvarande. Utbildningen utgår från den nya forskningen om hur hjärnan och vårt nervsystem hela tiden påverkar oss individuellt och i mötet med omvärlden. Fokus är på praktisk tillämpning. För femte gången erbjuder vi denna kurs vt-18 och den här gången i Göteborg. Uppföljningshelg genomförs som vanligt på hösten, även denna i Göteborg ht-18.

”Hjärnan har ett ”onlineprogram”, som scannar av omgivningen dygnet runt och styr hur vi reagerar i ögonblicket beroende på tidigare erfarenheter. Det är alltså inte vad som rent faktiskt sker men hur vi uppfattar det som avgör hur vi agerar här och nu.”
Så sammanfattar Stephen Porges, en internationellt uppskattad hjärnforskare, hjärnan och nervsystemets roll i våra liv.

Drygt ett halvt århundrade efter Perls, Hefferline, Goodman publicerade Gestalttherapy (1951 ) bekräftar hjärnforskningen gestaltterapins fokus på figur/grund, awareness och kontaktkompetens.
Och tar oss dessutom ett avgörande steg vidare:
När vi vet vilken del av hjärnan och nervsystemet som är aktivt kan vi fokusera och intervenera med djup och kraft på ett sätt som möter behovet av både trygghet och utmaning i fältet. Vi kan arbeta tätt på oavslutade, fixerade gestalter – som låst sig eller frusit fast i kropp och knopp – på ett sätt grundarna bara kunde drömma om! Med individer, grupper eller organisationer. Och dessutom ta hand om oss själva på ett tillfredställande sätt.

Vad innebär det i praktiken?
Förställ dig att du kan möta och komma igenom polarisering, oproportionerliga reaktioner eller att dem du arbetar med sitter fast, upprepar sig, vill ett och gör något annat, glömmer och verkar starta från scratch varje gång. Typiska exempel på överlevnadmönster, som pekar på ett nervsystem, som är överväldigat i en fixerad gestalt. Ofta utan att vi fattar vad som pågår. Det kan också verka obegripligt att man triggas trots att man vet vad man borde göra, i och utanför yrkesrollen. Har vår tids diagnoser, panikångest, utmattning, ätstörningar, bipolär, depression, beroendeproblematiker, PTSD, stress och sömnproblem något gemensamt? Ja alla signalerar ett överbelastat nervsystem. När vi också inkluderar denna kunskap i vårt arbete påverkas hela organismens självreglering, som visar sig i bestående förändringar. ”Man kommer snabbare till pudelns kärna som en deltagare sa!”
Vi påminns om människans enastående förmåga att komma genom trauma, överlevnadsmönster, utvecklingstema och öppna sig för fler nyanser och dimensioner i livet. Hela livet.

Arbetsform
Bygg vidare på din personliga stil med vardagsnära teori till knoppen och kroppen, övningar, filmklipp, musik, demonstrationer och tid till reflektioner och meditation.
Du får hjälp att integrera dina livs- och arbetserfarenheter med kursens nyheter genom:
• Hemuppgifter du kan praktisera direkt i din vardag efter varje kurs
• I starten introduceras FAMA; fältanalys med awareness. Ett dynamiskt flowchart baserat på hur fältet organiserar sig som kaotiskt, polariserat, flexibelt eller integrerat. FAMA binder ihop olika inspirationskällor vi har och vägleder till interventioner på rätt nivå
• Ett innehållsrikt kompendium som innehåller kursmomenten plus extra inspiration!

Ur innehållet
Hjärnan och nervsystemet blir bra på att upprepa det den praktiserar!
Inspirerande, enkla modeller för dig och dem du arbetar med illustrerar hur hjärna, nervsystem och anknytning samarbetar så vi inte bara överlever men kan leva vårt liv.

Safe place, grundbulten i allt arbete med växt och förändring
Enkla, effektiva tekniker baserat på awareness zonerna, relationen och fältet.

Resursorienterat eller problemorienterat fokus

Känna igen och arbeta med hur nervsystemet reglerar sig:
1. Interaktiv reglering –
Konsten att låna ut sitt eget eller själv låna andras
nervsystem för att falla till ro.
2. Självreglering –
Konsten att överleva i det system man befinner sig och
att kontinuerligt balansera sig själv. Speciellt i
energiladdade eller energifattiga fält.
3. Autoreglering –
Automatiska reaktion bortom medvetandet för att överleva

Anknytningens stora betydelse hela livet
Nyttan av att utvidga kontaktbegreppet med trygg och otrygg anknytning.

Utmaningar i arbete med nervsystem och anknytning.
1. Villighet att ta större ansvar i ledarrollen och styra mera
2 Dela upp i mindre bitar, less is more
3 Långsammare rytm, slow down.

Utbildningen leds av Judith Beermann Zeligson, erfaren gestalt- och SE-terapeut, med 40 års erfarenhet varav 20 år som lärare inom Gestaltakademin. Hennes gedigna kunskap om nervsystem och hjärnforskningen i kombination med att ha arbetat som både gestaltterapeut och med gestaltmetodiken inom organisationer gör oss glada över att hon nu delar med sig av sina kunskaper i denna vidareutbildning.

Datum :
2-3 februari 2018
15-17 mars
27-28 april

Uppföljningshelg:
14-15 september

Plats och gruppstorlek:
Centralt Göteborg (12-24 deltagare)

Kursavgift:
14 000 kr exkl moms + 4 000 kr exkl moms för uppföljningen
(1 000 kr Early Bird om bokar före 1 oktober)
(1 000 kr rabatt om bokar uppföljningen senast vid första kurstillfället)
(Rabatt för SAG och FGO medlemmar, 10 %)

Anmälan:
Anmälan är bindande men kan överlåtas till någon annan. Du har enligt Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (2005:59) rätt att ångra dig och avboka din anmälan inom 14 dagar från anmälan.

Intresserad:
Kontakta Monica Hagbok: Monica.hagbok@gestaltakademin.se , 08-402 0972 (mån-tors) eller Judith Beermann Zeligson, judith@coexistence.dk

Anmälan:
Anmälningsformulär
Anmäl dig före 1 oktober och erhåll 1 000 kr Early Bird rabatt

quote openNu förstår jag vad nervsystemet egentligen är. Jag har fått ökad tillit till kraften i loopingtekniken vi lärde och vikten av att finna vila och lugna nervsystemet genom att vara i det som fungerar – både som individ och i små och stora arbetsgrupper. Dessutom kunskap om anknytningsmönster kopplat till mig själv och klientarbete. Judiths förmåga att se, fånga det väsentliga som sker hos individer är enastående. Jag uppskattar också hennes små pedagogiska ”tricks”. Judiths passion för Gestaltmetodikens koppling till nervsystemet och för hur vi genom den kunskapen kan skapa mer fred med oss själva och varandra är otrolquote closeigt inspirerande.
Greta Rask, internationell konsult gestaltterapeut och författare till böckerna Förändringskraft i en ny tid samt Meetings with Meaning – A Guide to Strategic Collaboration.

CoExistence

quote openKlargörande av att det GÅR att göra nya spår i hjärnan. Det är quote closealdrig för sent!
Anette Oké Brådman (O)
quote openFantastiska redskap att använda direkt i terapirummet med klienter samt för att måquote close bättre själv.
Mia Rothberg (T)

quote openMycket bra kurs. Jag har haft stor nytta av den både professionellquote closet och personligt.
Lena McEvenue (O)

Nyfiken på Judiths arbete med Hela människan inom Tetra Pak, läs artikeln här.
Uppföljningskurs ht-18, 2 dagar               Gestaltakademin i Skandinavien | The Castle | Slottsbacken 8 | 111 30 Stockholm | 08 - 10 81 71 | info@gestaltakademin.se | © Gestaltakademin 2012