• open panel
Terapeutprogrammet
Diplomerad Gestaltterapeut, 3 år 


Gestaltakademins terapeutprogram bygger på en relationell och humanistisk grund. Den är upplevelsebaserad och processorienterad och syftar till att du ska få den omfattande och djupgående teoretiska och praktiska kompetens som möjliggör ett givande och utvecklande arbete som gestaltterapeut. Du arbetar med dig själv som ditt främsta instrument vilket ställer höga krav på god självkännedom och förmåga till medveten närvaro.

Syfte och mål:

Utbildningen syftar till att du ska utveckla en gedigen yrkesmässig kompetens och trygg identitet som gestaltterapeut. Utbildningen uppfyller de krav som ställs av European Association of Gestalt Therapy, EAGT.

Innehåll:

År1
• Gestaltteori, förhållningssätt och etik
• Gestaltterapeutiska tekniker och metoder
• Gestaltdialogiska möten; Närhet, intimitet i process
• Fältteori; grupp och systemteori
• Integration, feedback och evaluering

År 2
• Gestaltdiagnostik, del 1
• Fenomenologi
• Experimentellt utforskande i det terapeutiska mötet
• Intersektionalitet, normer och maktstrukturer
• Integration, feedback och evaluering

År 3
• Gestaltdiagnostik, del 2
• Tillämpning på par och grupp
• När dialogen blir komplicerad
• Vår filosofiska grund
• Jag som gestaltterapeut
• Slutexamen

Behörighet:
För att vara behörig till utbildningen ska du
• Ha genomfört 16-dagars personlig utveckling samt Fördjupad personlig utveckling (16 dagar) eller som GA anser motsvarande
• Ha minst ett års klinisk erfarenhet (1600 timmar) inom psykiatriska vårdenheter, behandlingshem el. dyl. som t.ex. psykolog, psykiatriker, kurator eller vårdare. Om du har varit eller är verksam inom andra människovårdande yrken såsom ex. präst, lärare, sjuksköterska, arbetsterapeut kan du få tillgodoräkna dig del av den erfarenheten som klinisk praktik. För dig med annan bakgrund kan du komplettera denna erfarenhet genom att anskaffa klinisk erfarenhet från psykiatri/behandlingsarbete inför och/eller under senast det första året på utbildningen. För mer information läs här och kontakta GA för bedömning av din kliniska erfarenhet.
• Har minst 120 högskolepoäng, eller 180 ECTS (dispens är möjligt)

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. En personlig intervju med eventuellt inhämtande av referenser är därför avgörande vid antagningen.

Kursdatum och utbildningsort 18/19:
Sex kurstillfällen per läsår.
v.34 20-24 aug
v.43 24-27 okt
v.49 5-8 dec
v.4 23-26 jan
v.11 13-16 mars
v.20 13-17 maj

De flesta bedriver utbildningen vid sidan av sitt befintliga arbete.

Utbildningen bedrivs i internatform, förlagd till Södertuna Slott, Gnesta fr o m ht-17.

Ansökan:
Nästa utbildningsgrupp startar i augusti 2019.
Ansökan ska vara Gestaltakademin tillhanda senast 1 april 2019.

17/18 års kursavgift:
65 000 SEK inkl. moms per läsår (privatbetalande)
75 000 SEK exkl. moms per läsår (företagsbetalande)

Tillkommer:
- Kost och logi (995:- exkl moms helpension dubbelrum, 1595:- helpension enkelrum)
- Egenterapi (minst 23 tim/läsår år 1 till 3)
- Handledning på eget klientarbete (19 tim/läsår år 2 och 3)
- Litteratur

Mer information
Kontakta gärna studierektor Lena Söderlind med eventuella frågor.
E-post lena.soderlind@gestaltakademin.se
och via växeln 08-10 81 71. Lena arbetar endast måndagar.
Övriga dagar kontakta växeln 08-10 81 71, info@gestaltakademin.se

**************************
Med reservation för ändringar


               Gestaltakademin i Skandinavien | Birger Jarlsgatan 58 | 114 29 Stockholm | 08 - 10 81 71 | info@gestaltakademin.se | © Gestaltakademin 2012