• open panel
Seminarier
Vårterminen 2019

Vi människor är förunderligt flexibla
-ett interaktivt seminarium om handledning, 19 mars

Vi människor är förunderligt flexibla, och förunderliga vanemänniskor på en och samma gång. Vi är i nuet och i vår historia samtidigt. Vi tolkar och känner av något bekant i situationer och relationer och förhåller oss till detta. Samtidigt som du möter en annan människa känner du instinktivt av om personen är välvillig eller inte och kommer agera på samma sätt. Tolkar du personen som ointresserad finns stor risk att du hamnar i försvarsställning på något sätt.

Som handledare stöttar du personen som ska utforska sina tolkningar, förstå dem i nuet och historiskt och hur de påverkat situationen. Med den förståelsen blir det möjligt att välja alternativa förhållningssätt.

Margareta Berggren, Leg psykolog, Fd Programansvarig Gestaltakademins Organisationsprogram samt initiativtagare till den pågående utbildningen i Praktisk handledning. Tillsammans med Lasse Övling, Leg psykolog, gestaltterapeut och P1s Radiopsykolog håller de i kvällens samtal.

Tid: kl 18.00 – 20.30 Insläpp från 17.30
Plats: Gestaltakademin, Slottsbacken 8
Kostnad: 195 kr, anmälan är bindandeStyrda av ärvda trauman
- Hur kan du befria dig från det som hindrar dig? 10 april

Längtar du efter att gå vidare med ditt liv och göra det du drömmer om? Tänk att inte längre känna dig låst av outtalade förväntningar och krav som du känner från din omgivning? Under kvällen får du möjlighet att se vad som kan vara det som kanske hindrar dig ifrån att göra det.

Ofta bär vi med oss stora eller små trauman som vi ärver i generationer inom familjen, ibland långt efter det att de hänt. De hindrar oss att leva vårt liv ”fullt ut”. Bland annat kan det vara oväntad död, hemligheter, krig, exkludering av familjemedlemmar eller orimliga levnadsvillkor inom släkten.

Ulf Petrén arbetar som gestaltterapeut och faciliterar systemiska konstellationer i Sverige och Finland. Hans intresse för konstellationer och familjesystemet väcktes av hans egna erfarenheter av den starka påverkan tidigare händelser inom familjen haft för honom.

Tid: kl 18.00 – 20.30 Insläpp från 17.30
Plats: Gestaltakademin, Birger Jarlsgatan 58
Kostnad: 195 krSkriv dig friare
14 maj

Med pennans hjälp erövrar du större frihet och manöverutrymme i nuet. Att skriva om sina upplevelser är att sortera och bearbeta. Du förstår dina reaktioner bättre och kan försonas med det som hänt. Tyngden av de svårare minnena lättar och påverkar dig mindre.

Sommar och ledighet står för dörren och låt dig den här kvällen inspireras till att då ge dig ut på en skrivarresa. Monika Trozell berättar om skrivandets möjligheter, ger skrivtips och låter dig prova på praktiska skrivövningar. Monika är gestalt-/leg psykoterapeut och journalist och leder kurser på temat skrivande som personlig utveckling.

Tid: kl 18.00 – 20.30 Insläpp från 17.30
Plats: Gestaltakademin, Birger Jarlsgatan 58
Kostnad: 195 kr
               Gestaltakademin i Skandinavien | Birger Jarlsgatan 58 | 114 29 Stockholm | 08 - 10 81 71 | info@gestaltakademin.se | © Gestaltakademin 2012