• open panel
Tisdagsseminarier


Vårterminen 20179 maj, Att involvera medarbetare i förändring på Gestalt-vis
Välkomna till ett seminarium med Håkan Nilsson där vi utforskar begrepp som inkludering i praktiken och exkluderingens konsekvenser för utveckling av arbetsplatser.

Förändringsarbete upplevs av många som alltmer intensivt, människor vittnar ofta om att förändringsbehovet ökat. Många aktiviteter ska genomföras efter en allt kortare tidplan vilket gör att arbetssituationen upplevs som mer stressad än tidigare. En vanlig förändringsmodell bygger på att den färdiga lösningen redan är uttänkt och klar, allt som behövs är att implementera den!

Håkans inställning är att detta är förenkling av verkligheten. Mängder av studier också att implementering av färdiga lösningar sällan blir bra i praktiken. Håkans studier visar både på vilket sätt medarbetare exkluderas och på vilken effekt det kan få. Det finns en informell värld där upprätthållande av inarbetade normer och värderingar styr. Men det finns också goda exempel på hur inkludering kan ske och vilka resultat det kan föra med sig; exempelvis totalt ägarskap för den egna uppgiften. En viktig pusselbit har visat sig vara att arbeta med det som är och inte med det som man önskar att fanns, det vill säga på Gestalt-vis!

Tid: kl 18.00 – 20.30. Insläpp från 17.30
Plats: Gestaltakademin, Duvnäsgatan 14
Kostnad: 150 kr, Swish i första hand, eller kontant vid entrén

Håkan Nilsson började som operatör på Sandvik 1992 och blev sedan chef för underhållsavdelningen. Idag är han doktorand i industriell ekonomi på KTH och forskar på halvtid för att påvisa hur medinflytande och involvering i förändring leder till framgång. Han gick det interna Organisationsprogram som Gestaltakademin gjorde i samarbete med Sandvik 2006, vilket ledde till en MSc Gestalt in Organisation.
               Gestaltakademin i Skandinavien | Duvnäsgatan 14 | 116 34 Stockholm | 08 - 10 81 71 | info@gestaltakademin.se | © Gestaltakademin 2012