• open panel
Tisdagsseminarier


Höstterminen 2017


31 oktober, När försvaren slår till – om svåra samtal

Ibland hamnar vi i samtal med medarbetare eller chefer där vi behöver prata om det som inte fungerar eller är svårt att tala om. Samtal som väcker känslor men också försvar, både hos den du samtalar med men också hos dig själv. Vad händer när försvaren kliver in och vill styra? Ska du agera på det eller låta det passera? Går det att bortse från dem?

Den här kvällen kommer ge dig fler strategier för svåra samtal, vilket kan hjälpa dig att få ett mer rörligt förhållningssätt och öka chanserna till ett bra resultat för båda parter.

Katarina Tingström är präst och legitimerad psykoterapeut och har arbetat i många år inom försvarsmakten och polisen. Idag arbetar hon på Frälsningsarméns samtalscenter Eken och i egen verksamhet med samtal, handledning och utbildning. Hon har skrivit boken ”Döden på arbetsplatsen – en handbok för chefer och arbetsledare”.

21 november, De överlevandes barn

Gestaltakademin visar ”De överlevandes barn”, en dansk-svensk dokumentär om ett dialogmöte där överlevande från Förintelsen och den danska motståndsrörelsen, möter efterkrigsgenerationen och bryter tystnaden på gott och ont.

Dialogmetoden hjälper deltagarna att våga märka de djupa spåren i kropp och själ, spår från liv mellan lidande och livskraft, spår som också känns igen i dagens flyktingfamiljer. Därmed är temat högaktuellt även idag för den som vill förstå hur det är för en människa att vara påverkad av sin egen och sin familjs upplevelse av krig. Den förståelsen är viktig för alla som jobbar i allt från skola till vård och andra arbetsplatser. Eller för den som bara vill vara medmänniska.

Filmen är textad på svenska. Efter filmen leder Judith ett samtal med publiken och bjuder på sina erfarenheter.

Judith Beermann Zeligson är gestaltterapeut och kris/chock/ traumaterapeut (Somatic Experiencing) verksam i Skandinavien med terapi, handledning och utbildning. 1984 startade hon Rispan som blev en ros, ett projekt som vänder sig till barnen till de judar och motståndsfolk som överlevde kriget i Nazi-Tysklands koncentrations- läger eller genom att gömma sig, fly eller skaffa sig falsk identitet. Hon har också varit handledare i 12 år på Röda korsets Malmö-mottagning för rehabilitering av traumatiserade och tortyrdrabbade flyktingar.

12 december, Modigt ledarskap med gestalt

Hur kan gestalt bidra till ett gott ledarskap? Genom att hjälpa ledare till självkännedom och mod. Ledare som vågar vara tydliga, leda genom dialog och som förstår att ledarskap är en process.

Du får ta del av konkreta erfarenheter från Susanne Markovskas studie av ett antal chefer som gått ett omfattande utvecklingsprogram i gestaltmetodik, erfarenheter som du kan ha nytta av i din egen verksamhet. Det blir också tillfälle att diskutera vidare hur man kan använda sig av gestaltmetodik vid arbete med ledarutveckling och vad som egentligen är ett gott ledarskap.

Susanne Markovska arbetar som programansvarig för ledarskapsprogram inom Mgruppen och har skrivit en masteruppsats om ämnet gestaltbaserat ledarskap i samband med sin Master of Science Gestalt in Organisations. Susanne har mer än 25 års erfarenhet från arbete i stora industriföretag – utbildad till civilingenjör, haft roller som chef inom Global Supply och R&D på olika nivåer samt ett antal år inom HR.

Tid: kl 18.00 – 20.30. Insläpp från 17.30
Plats: Gestaltakademin, Bondegatan 21 eller Skeppsholmens folkhögskola, Slupskjulsvägen 12
Kostnad: 150 kr, Swish vid entrén               Gestaltakademin i Skandinavien | Bondegatan 21 | 116 33 Stockholm | 08 - 10 81 71 | info@gestaltakademin.se | © Gestaltakademin 2012