• open panel
Tisdagsseminarier


Höstterminen 201719 september, Känslor på jobbet – bra eller dåligt?

Varför ska vi blanda in känslor i arbetsgruppen? Det verkar bara röra till det hela. Skam speciellt, som är vår mest sociala känsla, kan kraftfullt påverka allas våra beteenden, både på gott och på ont.

Lennart berättar om hur affekter och känslor generellt – och skam specifikt – påverkar ledarskap, individer, grupper och resultat i arbetslivet.

Här får du mer kunskap i och medvetenhet om på vilket sätt känslor påverkar, för att ta med till ditt eget ledarskap eller till din arbetsgrupp.

Lennart Kågström är utbildad svetsare, fotbollstränare och beteendevetare. Det sistnämnda inom Gestaltakademin som Master of Science in Gestalt in Organisations. Hans master är på ämnet ”Ledarskap
och skam”. Lennart jobbar med grupp- och ledarutveckling i organisationer.

10 oktober, Om berättelsens betydelse – ett interaktivt seminarium

Vi människor är många berättelser – både unika och igenkänningsbara. Under kvällen samtalar vi om hur ökad medvetenhet kan hjälpa oss att leva i den komplexitet det moderna samhället innebär. Margareta och Lasse delar med sig av erfarenheter och kunskap i en interaktiv inspelning av Psykologbyråns podcast. Några deltagare kommer erbjudas möjlighet att delta med sin berättelse. Övriga i publiken är välkomna med sina reflektioner.

Kvällen kommer att spelas in med både ljud och bild och podden blir tillgänglig för allmänheten via Psykologbyråns sociala medier. Du som endast deltar som publik kommer inte vara i bild.

Margareta Berggren och Lasse Övling är legitimerade psykologer. Båda har stark anknytning till Gestaltakademin och har lång och gedigen erfarenhet av psykoterapi samt organisations- och ledarutveckling. Mer om Psykologbyrån och tidigare podcasts finns på Facebook.

31 oktober, När försvaren slår till – om svåra samtal

Ibland hamnar vi i samtal med medarbetare eller chefer där vi behöver prata om det som inte fungerar eller är svårt att tala om. Samtal som väcker känslor men också försvar, både hos den du samtalar med men också hos dig själv. Vad händer när försvaren kliver in och vill styra? Ska du agera på det eller låta det passera? Går det att bortse från dem?

Den här kvällen kommer ge dig fler strategier för svåra samtal, vilket kan hjälpa dig att få ett mer rörligt förhållningssätt och öka chanserna till ett bra resultat för båda parter.

Katarina Tingström är präst och legitimerad psykoterapeut och har arbetat i många år inom försvarsmakten och polisen. Idag arbetar hon på Frälsningsarméns samtalscenter Eken och i egen verksamhet med samtal, handledning och utbildning. Hon har skrivit boken ”Döden på arbetsplatsen – en handbok för chefer och arbetsledare”.

21 november, De överlevandes barn

Gestaltakademin visar ”De överlevandes barn”, en dansk-svensk dokumentär om ett dialogmöte där överlevande från Förintelsen och den danska motståndsrörelsen, möter efterkrigsgenerationen och bryter tystnaden på gott och ont.

Dialogmetoden hjälper deltagarna att våga märka de djupa spåren i kropp och själ, spår från liv mellan lidande och livskraft, spår som också känns igen i dagens flyktingfamiljer. Därmed är temat högaktuellt även idag för den som vill förstå hur det är för en människa att vara påverkad av sin egen och sin familjs upplevelse av krig. Den förståelsen är viktig för alla som jobbar i allt från skola till vård och andra arbetsplatser. Eller för den som bara vill vara medmänniska.

Efter filmen leder Judith ett samtal med publiken och bjuder på sina erfarenheter.

Judith Beermann Zeligson är gestaltterapeut och kris/chock/ traumaterapeut (Somatic Experiencing) verksam i Skandinavien med terapi, handledning och utbildning. 1984 startade hon Rispan som blev en ros, ett projekt som vänder sig till barnen till de judar och motståndsfolk som överlevde kriget i Nazi-Tysklands koncentrations- läger eller genom att gömma sig, fly eller skaffa sig falsk identitet. Hon har också varit handledare i 12 år på Röda korsets Malmö-mottagning för rehabilitering av traumatiserade och tortyrdrabbade flyktingar.

12 december, Gestaltbaserat ledarskap

Susanna Markowska

Tid: kl 18.00 – 20.30. Insläpp från 17.30
Plats: Gestaltakademin, Bondegatan 21
Kostnad: 150 kr, Swish vid entrén               Gestaltakademin i Skandinavien | Bondegatan 21 | 116 33 Stockholm | 08 - 10 81 71 | info@gestaltakademin.se | © Gestaltakademin 2012