• open panel
Tisdagsseminarier


Vårterminen 20174 april, Med dialogen som verktyg

Dialogen är central i Gestalt och i våra liv, ändå är vi inte så bra på att föra dialog, vi diskuterar och debatterar hellre. Med dialogen som verktyg på arbetsplatsen blir arbetet mer inspirerande och samarbetet bättre dessutom stödjer den kreativitet och innovationskraft. Den bidrar till utvecklande samtal mellan chef och medarbetare samt till utveckling och förändringar. Med dialogkunskap kan organisationer stödja ett agilt arbetssätt och kontinuerligt förändra efter omvärldens och kundernas behov.

Kjerstin Oscarson har tidigare som organisationsstrateg på Sveriges Radio under många år, bidragit till ett dialogiskt förhållningssätt. I det här seminariet delar Kjerstin med sig av sina erfarenheter i dialogform.
Kjerstin Oscarson har en Master of Science i Gestalt in Organizations från Gestaltakademin i Skandinavien i samarbete med Universitet of Derby om just Dialogen som verktyg.

Tid: kl 18.00 – 20.30. Insläpp från 17.30
Plats: Gestaltakademin, Duvnäsgatan 14
Kostnad: 150 kr, Swish i första hand, eller kontant vid entrén
Max antal 25 personer

Avboka senast 48 timmar innan seminariets start till anmalan@gestaltakademin.se. Vid utebliven närvaro eller senare avbokning utgår en no-show-avgift (150 kr + 50 kr). Avgiften tillämpas lika för alla oavsett anledning då Gestaltakademin inte vill lägga någon värdering i orsaken till utebliven närvaro. No-show-regeln påverkas inte om det finns väntelista eller ej.

25 april, Alarmerande psykisk ohälsa eller diagnossjuka?

Det kommer larmrapporter om den ökande psykiska ohälsan från allt fler håll. Men stämmer det att vi mår så mycket psykiskt sämre i vår tid eller diagnostiserar och sjukförklarar vi tillstånd och reaktioner som egentligen är friska och normala? Använder vi diagnoser och sjukskrivningar som lösning på problem som borde hanteras på annat sätt? Under den här kvällen tar vi ett brett grepp på psykisk ohälsa, prövar olika sätt att se på gränser mellan friskt/sjukt, normalt/onormalt och utforskar ett gestaltterapeutiskt perspektiv på det här angelägna samhällsproblemet.

Beteenden som i vården fått en sjukdomsetikett kan gestaltterapeuten kalla kreativ anpassning, dvs att personen kommit på en smart strategi för att klara sig igenom svåra livsomständigheter. I gestaltterapin möts klienten av ett helhetsperspektiv på hens mående, dennes problem ses i relation till sammanhanget, hur personen har det runt omkring sig. Med stöd att få syn på att det är fenomen i omgivningen/samhället som snarare borde sjukstämplas och behandlas kan individen avlastas mycket skuld och skam.

Vi möter alla den komplexa problematiken runt psykisk ohälsa, som behandlare, kolleger, chefer, anhöriga, medmänniskor och förstås som själva drabbade, och allas bidrag till diskussionen om de bästa lösningarna och förhållningssätten är värdefulla.

Seminariet leds av Monika Trozell, gestaltterapeut och legitimerad psykoterapeut. Hon har en bakgrund som journalist och har även flera års erfarenhet av att arbeta i psykiatrin som sjuksköterska.

Tid: kl 18.00 – 20.30. Insläpp från 17.30
Plats: Gestaltakademin, Duvnäsgatan 14 alt Ersta Konferens
Kostnad: 150 kr, Swish i första hand, eller kontant vid entrén

Avboka senast 48 timmar innan seminariets start till anmalan@gestaltakademin.se. Vid utebliven närvaro eller senare avbokning utgår en no-show-avgift (150 kr + 50 kr). Avgiften tillämpas lika för alla oavsett anledning då Gestaltakademin inte vill lägga någon värdering i orsaken till utebliven närvaro. No-show-regeln påverkas inte om det finns väntelista eller ej.


9 maj, Vad genererar förändringsmotstånd bland medarbetare
Håkan Nilsson MSc Gestalt in Organisation, tidigare på Sandvik, nu Doktorand, industriell ekonomi på KTH
               Gestaltakademin i Skandinavien | Duvnäsgatan 14 | 116 34 Stockholm | 08 - 10 81 71 | info@gestaltakademin.se | © Gestaltakademin 2012