• open panel
Seminarier


Höstterminen 2018


Hållbart ledarskap
- för dig, medarbetarna och organisationen
4 december

Känsla av otillräcklighet som chef, tiden räcker inte till för att leda och allt känns lika viktigt vilket gör prioriteringar svåra. Känner du igen dig? Du inte ensam. I tider när utvecklingen går snabbt och tempot är uppskruvat ställs stora krav på chefer att hantera stressade medarbetare och sin egen stress.

Madelene Schyllert och Ulrika Tillberg Luckeys delar med sig av sina erfarenheter av effekter i en stressad organisation och hur de stöttat chefer och organisationer i förändring. Ta del av enkla metoder för att få en hållbar stressnivå utan att släppa fokus på utveckling av verksamheten. Vi samskapar kvällen genom att väva samman teori och metod med samtal utifrån allas erfarenheter.

Tid: kl 18.00 – 20.30 Insläpp från 17.30
Plats: Gestaltakademin, Slottsbacken 8
Kostnad: 195 kr


Vårterminen 2019

Datum och ämnen är under planering och presenteras inom kort.


               Gestaltakademin i Skandinavien | The Castle | Slottsbacken 8 | 111 30 Stockholm | 08 - 10 81 71 | info@gestaltakademin.se | © Gestaltakademin 2012