• open panel
Tisdagsseminarier


Höstterminen 201729 augusti, Öka din närvaro med mindfulness och gestalt
Hur kan du träna upp din närvaro i vardagen? I både mindfulness och gestalt är närvaro ett centralt begrepp. Det är en färdighet som går att träna upp. Du får konkreta smakprov på hur du kan göra och mer kunskap om beröringspunkterna mellan mindfulness och gestalt.

Rosario Rojas är mindfulnessinstruktör på Mindfulnessgruppen och Anette Oké Brådman är personalvetare, diplomerad i lednings- och organisationsutveckling vid Gestaltakademin i Skandinavien och utbildad mindfulnessinstruktör.

19 september, Känslor på jobbet – bra eller dåligt?
Varför ska vi blanda in känslor i arbetsgruppen? Det verkar bara röra till det hela. Skam speciellt, som är vår mest sociala känsla, kan kraftfullt påverka allas våra beteenden, både på gott och på ont.

Lennart berättar om hur affekter och känslor generellt – och skam specifikt – påverkar ledarskap, individer, grupper och resultat i arbetslivet.

Här får du mer kunskap i och medvetenhet om på vilket sätt känslor påverkar, för att ta med till ditt eget ledarskap eller till din arbetsgrupp.

Lennart Kågström är utbildad svetsare, fotbollstränare och beteendevetare. Det sistnämnda inom Gestaltakademin som Master of Science in Gestalt in Organisations. Hans master är på ämnet ”Ledarskap
och skam”. Lennart jobbar med grupp- och ledarutveckling i organisationer.

10 oktober, Om berättelsens betydelse
Vi människor är många berättelser- unika och igenkänningsbara. En interaktivt podcast-inspelning för Lasses o Margaretas Psykologbyrå.
Lasse Övling och Margareta Berggren, psykologer

31 oktober, Svåra samtal
Katarina Tingström, präst och Madelene Schyllert

21 november, De överlevandes barn
Judith Beermann Zeligson, gestalt- och traumaterapeut, visar sin film De överlevandes barn med efterföljande samtal. Om påverkan av flykt och krig genom generationer.

12 december, Gestaltbaserat ledarskap
Susanna Markowska

Tid: kl 18.00 – 20.30. Insläpp från 17.30
Plats: Gestaltakademin, Bondegatan 21
Kostnad: 150 kr, Swish vid entrén               Gestaltakademin i Skandinavien | Duvnäsgatan 14 | 116 34 Stockholm | 08 - 10 81 71 | info@gestaltakademin.se | © Gestaltakademin 2012