• open panel
Vägar till Diplomutbildningarna


Gestaltakademin erbjuder Europas bredaste program av utbildningar och kurser på gestaltmetodisk grund – från seminarier och introduktionsdagar till Diplomprogram som sträcker sig över flera år.

Gestaltakademin är ledande i Europa när det gäller forskning, teori och praktik inom gestaltmetodiken och erbjuder marknadens mest heltäckande utbildningsprogram inom Personlig utveckling, Terapi och Organisationsutveckling. Vi är ackrediterade av European Association for Gestalt Therapy

Gestaltakademin – utveckling för hela människan.


Gestaltakademins utbud


Dialog och samspel står i fokus i gestaltmetodiken. Utgångspunkten är att vi alla påverkar varandra genom vårt sätt att vara och uttrycka oss. Genom ökad medvetenhet, självinsikt samt öppen och ansvarsfull kommunikation kan vi bidra till ärligare och tryggare relationer.

ORGANISATIONSPROGRAMMET

Diplomerad Gestaltpraktiker i organisation, 3 år
Vi erbjuder en fördjupad kvalificerad treårig utbildning för dig som vill stödja och leda mänskliga processer i organisationer i syfte att skapa resultat – både för människan och verksamheten.
Läs mer om Organisationsprogrammet

TERAPEUTPROGRAMMET

Diplomerad Gestaltterapeut, 3 år
Gestaltakademins terapeutprogram bygger på en relationell och humanistisk grund. Den är upplevelsebaserad och processorienterad och syftar till att du ska få den omfattande och djupgående teoretiska och praktiska kompetens som möjliggör ett givande och utvecklande arbete som gestaltterapeut.
Läs mer om Terapeutprogrammet

ÖVRIGA UTBILDNINGAR

Grundkurs i personlig utveckling, ca 15 dagar
Personlig utveckling i grupp. Ger behörighet till Fördjupad personlig utveckling och Diplomerad Gestaltpraktiker i organisation.
Läs mer om vår kurs i personlig utveckling

Fördjupad personlig utveckling, 16 dagar
Utbildningen är fristående och samtidigt förberedande för den som vill söka vidare till Terapeutprogrammet.
Läs mer om fördjupade studier i personlig utveckling

Praktisk förändringsledning på gestaltgrund, 1 år
För dig som söker verktygen för att lyckas bättre med förändringsarbeten. En grundläggande utbildning i förändringsmetodik och närvarande ledarskap som gör skillnad!
Läs mer om utbildningen i förändringsledning

Co-creation – leda sig själv och andra, 1 år
Utbildningen är unik då den ger dig en stabil grund att stå på för att på ett bättre sätt hantera komplexitet i arbetslivet. Genom att förstå hur du påverkar andra och andra påverkar dig kan ett samskapande (co-creation) ske som bidrar till hållbarare och effektivare verksamhet.
Läs mer om utbildningen Co-creation

Uppdatera dig på nervsystem, hjärnforskning, anknytning och en ny syn på trauma! 7 + 2 dagar
Utbildningen utgår från den nya forskningen om hur hjärnan och vårt nervsystem hela tiden påverkar oss individuellt och i mötet med omvärlden. Fokus är på praktisk tillämpning. Vi erbjuder en kurs i Danmark ht-16 och en i Stockholm vt-17 med gemensam uppföljning ht-17 i Stockholm.
Läs mer om vidareutbildningen för diplomerad Gestaltterapeut eller Gestaltpraktiker eller motsvarande

SEMINARIER/WORKSHOPS

Tisdagsseminarier
Hålls ett antal gånger per termin på skiftande teman.
Läs mer om tisdagsseminarierna

Varför gör jag som jag gör?
Under 3-4 timmar får du pröva olika metoder för ökad egen medvetenhet.
Läs mer om prova-på-aktiviteterna

Vem är jag och vem blir jag när jag möter andra?, 2 dagar
Under två dagar får du testa olika övningar som hjälper dig stanna upp och reflektera över dig själv och dina val.
Läs mer om kursen

Workshop Möten med mening, 3 dagar
Dialog och kontakt i mötet mellan människor är grundläggande inom Gestalt. För dig som leder möten och som längtar efter mer meningsfulla möten och/eller mer engagerande förändringsprocesser.
Läs mer om workshop i möten med mening

               Gestaltakademin i Skandinavien | The Castle | Slottsbacken 8 | 111 30 Stockholm | 08 - 10 81 71 | info@gestaltakademin.se | © Gestaltakademin 2012