• open panel
Våra Diplomprogram, kurser och utbildningar


Gestaltakademin erbjuder Europas bredaste program av utbildningar och kurser på gestaltmetodisk grund – från seminarier och introduktionsdagar till Diplomprogram som sträcker sig över flera år.

Gestaltakademin är ledande i Europa när det gäller forskning, teori och praktik inom gestaltmetodiken och erbjuder marknadens mest heltäckande utbildningsprogram inom Personlig utveckling, Terapi och Organisationsutveckling. Vi är ackrediterade av European Association for Gestalt Therapy

Gestaltakademin - utveckling för hela människan.


Dialog och samspel står i fokus i gestaltmetodiken. Utgångspunkten är att vi alla påverkar varandra genom vårt sätt att vara och uttrycka oss. Genom ökad medvetenhet, självinsikt samt öppen och ansvarsfull kommunikation kan vi bidra till ärligare och tryggare relationer.

ORGANISATIONSPROGRAMMET

Diplomerad Gestaltpraktiker i organisation, 3 år
Vi erbjuder en fördjupad kvalificerad treårig utbildning för dig som vill stödja och leda mänskliga processer i organisationer i syfte att skapa resultat – både för människan och verksamheten.
Läs mer om Organisationsprogrammet

TERAPEUTPROGRAMMET

Diplomerad Gestaltterapeut, 4 år
Gestaltakademins terapeutprogram bygger på en relationell och humanistisk grund. Den är upplevelsebaserad och processorienterad och syftar till att du ska få den omfattande och djupgående teoretiska och praktiska kompetens som möjliggör ett givande och utvecklande arbete som gestaltterapeut.
Läs mer om Terapeutprogrammet

ÖVRIGA UTBILDNINGAR

Personlig utveckling - för ett tryggt ledarskap, 5 dagar
Personlig utveckling - för ett tryggare ledarskap är vår nya kurs som vi testar att erbjuda redan i augusti.
Det är en 5-dagars kurs för dig som vill bli mer autentisk i ditt ledarskap.
Läs mer om vår kurs i personlig utveckling

16-dagars kurs i personlig utveckling, grundkurs på gestaltmetodisk grund
Personlig utveckling i grupp. Ger behörighet till Fördjupad personlig utveckling och Diplomerad Gestaltpraktiker i organisation.
Läs mer om vår kurs i personlig utveckling

Praktisk förändringsledning på gestaltgrund, 1 år
För dig som söker verktygen för att lyckas bättre med förändringsarbeten. En grundläggande utbildning i förändringsmetodik och närvarande ledarskap som gör skillnad!
Läs mer om utbildningen i förändringsledning

Co-creation – skapa goda sammanhang och resultat, 1 år
Utbildningen är unik då den ger dig en stabil grund att stå på för att på ett bättre sätt hantera komplexitet i arbetslivet. Genom att förstå hur du påverkar andra och andra påverkar dig kan ett samskapande (co-creation) ske som bidrar till hållbarare och effektivare verksamhet.
Läs mer om utbildningen Co-creation

Vidareutbildning, Certifierad Praktisk handledare, 13 dagar
Vidareutbildningen är en certifierad praktisk handledarutbildning i en experimentell interaktiv form där du får möjlighet att utveckla dina personliga verktyg och förhållningssätt i handlingsuppdrag. Vid avklarad utbildning kan du bli Certifierad Praktisk handledare mot bakgrund av gestaltpsykologi, utvecklingspsykologi, fält- och systemteori samt processlärande
Läs mer om vidareutbildningen till Praktisk handledare

Vidareutbildning i nervsystem, hjärna och anknytning, 9 dagar
Utbildningen utgår från den nya forskningen om hur hjärnan och vårt nervsystem hela tiden påverkar oss individuellt och i mötet med omvärlden. Fokus är på praktisk tillämpning. Nästa omgång ges i Stockholm vt-19.
Läs mer om vidareutbildningen för diplomerad Gestaltterapeut eller Gestaltpraktiker eller motsvarande

SEMINARIER/WORKSHOPS

Seminarier
Hålls ett antal gånger per termin på skiftande teman.
Läs mer om seminarierna

Workshop, Inkluderande ledarskap - från enfald till mångfald
Vill du utforska ditt eget förhållningssätt till människor som är olika dig själv? Vill du få verktyg och modeller för att skapa ett mer inkluderande ledarskap? Då ska du delta i den här 2-dagars upplevelsebaserade workshoppen som riktar sig till chefer, ledare och konsulter.
Läs mer om 2-dagars workshopen

Livet och jag, 2-dagarskurs
Längtar du efter att känna dig mer levande? Skulle du vilja veta mera om vad som hindrar dig från det? Genom samtal, upplevelsebaserade övningar och en del teori, hjälps vi åt att komma vidare i växandet.
Läs mer om 2-dagarskursen

Livet och jag, 5 x 2,5 h, studiecerkelsform
Längtar du efter att känna dig mer levande? Skulle du vilja veta mera om vad som hindrar dig från det? Genom samtal, upplevelsebaserade övningar och en del teori, hjälps vi åt att komma vidare i växandet.
Läs mer om studiecirkeln

               Gestaltakademin i Skandinavien | The Castle | Slottsbacken 8 | 111 30 Stockholm | 08 - 10 81 71 | info@gestaltakademin.se | © Gestaltakademin 2012