• open panel


Arbetsmiljö, hälsa och läkande processer
Titel Författare År O/T
Arbetsmiljö, hälsa och produktivitet i en lokal facklig organisation. Ulf Grundel
ulf.grundel@telia.com
2005
O
Chefers upplevelser under sin avgångsprocess – en fenomenologisk studie om chefers upplevelser under avslutet, övergången och nystarten. Weronica Dahlén
weronica.dahlen@vgregion.se
2004
O
Efter uppsägning – reaktioner under ytan hos dem som blev kvar. Agneta Lundgren
agneta@aspiroorganisation.se
2004
O
En fenomenologisk studie i de utsattas upplevelser av dold mobbning på arbetet. Chris Berardi
chris@presenza.se
2001
T
En heuristisk fenomenologisk undersökning av vardagslycka. Birgit Off
birgit.off@telia.com
2004
T
En resa från tomhet till kontakt – vad är det i terapi som hjälper vid depression? Nina Ulvelius
nina_ulvelius@hotmail.com
2007
T
Ett anhörigperspektiv på utmattningsdepression – en fenomenologisk studie om svårigheter och hur dessa hanteras. Maria (Ia) Holm
mariaholm@me.com
2008
T
Faktorer som påverkar upplevelsen av trygghet i arbetslivet. Britta Nyberg
britta.nyberg@uadm.uu.se
2005
O
Fra utmattelse till opplevelse av energi – En studie om hva som har bidratt till energi hos personer som har kjent seg utslitt og utmattet. Gro Sandven
grosandv@online.no
2005
T
Från frisk till sjuk – en fenomenologisk studie av de psykosomatiska symtomens uppkomst. Britt Bragée
britt@bragee.se
2001
T
Gestaltpsykoterapi utifrån en stressrelaterad livssituation
- några patienters upplevelser.
Ing-Marie Svedin
imsvedin@gmail.com
2006
T
Gestaltterapeuten och stressen, en studie om förhållningssätt till stressrelaterad ohälsa. Monika Trozell
info@monikatrozell.se
2007
T
Hur uttrycker sig kärleken i den svenska industrin? En studie av vad anställda i ett industriföretag upplever som uttryck för kärlek i den egna organisationen.. Carina Livh
carina.livh@actea.se
2012
O
Kan karriär- och livsplanering minska upplevd stress. Maria Kroll
maria.kroll@telia.com
2004
O
Läkelseprocesser – Modet att sörja och förmågan att släppa taget. Ulrika Frankmar
frankmar@ind-org.se
2005
T
Mitt liv i LIV – en studie om att skapa mening och sammanhang bland landstingsanställda. Susanne Forslund
susanne.forslund@liv.se
2006
O
Psykosomatik. Gerd Lindström 2001
T
“Sträckbänken” –dilemmasituationer för rödakorsetkonsulenter. Christina Rahmn
christina.rahmn@gmail.com
2006
O
Upplevd förändring efter utmattningsdepression. Stina Stemme
stina@stemme.se
2008
T
Vad är avgörande för en framgångsrik tillfrisknandeprocess – en kvalitativ intervjustudie. Leif Norlin
leif@norlinopartners.se
2008
O
Vad är det i behandlingen som hjälper vid samlagssmärta - en fenomenologisk studie av vad som var läkande. Eva Gram
eva.gram@gestaltterapeuter.se
2007
T
Vad är det som läker i gestaltterapi? –En studie av människors upplevelser av hjälp/läkning vid rehabilitering av utmattningssyndrom. Rosita Persson
persson.rosita@gmail.com
2003
T
Vägen till svartsjukan - en studie av de upplevelser och reaktioner som föregår en svartsjukeattack . Bright Ebenezer
bright@ebenezer.se
2005
T
               Gestaltakademin i Skandinavien | Birger Jarlsgatan 58 | 114 29 Stockholm | 08 - 10 81 71 | info@gestaltakademin.se | © Gestaltakademin 2012