• open panel


Beroende och ätstörning
Titel Författare År O/T
Alkoholbehandlare. En studie av faktorer för denna grupps överlevnad i yrket. Ulla Stenwall
kari@gestalter.se
2006
T
Att tillfriskna från Bulimia Nervosa. En fenomenologisk studie. Kari Elise Slinning
kari@gestalter.se
2006
T
Gruppens betydelse – fenomenologisk studie om betydelsen av gruppverksamhet för ungdomar med missbrukande förälder/föräldrar. Elisabeth von Sydow 2007
T
I motet med spiseforstyrrede klienter. Hvilke fölelser kan uppstå hos gestaltterapeuter i ett terapeutiskt samarbete med spiseforstyrrete klienter? Bianca Schmidt 2006
T
Medberoende och gestaltpsykoterapi. Sirpa Husko
sirpahuusko@home.se
2007
T
Medberoende som överlevnadsstrategi – en fenomenologisk studie om hur vuxna barn till alkoholister upplever att frigöra sig från medberoende. Lena Johansson
lena.johansson.gtc@gmail.com
2008
T
Rehabilitering av rusavhengige menn: En metamorforse av; Kroppsfornemmelser, fölelser og identitet. Nils Bekkevold
bekknils@online.no
2006
T
Vad berättar föräldrar med missbruk om sina erfarenheter av föräldraskap och återanknytning med sina barn? - En minnesresa i fokusgrupp. Eva Leandersson 2007
T
               Gestaltakademin i Skandinavien | Birger Jarlsgatan 58 | 114 29 Stockholm | 08 - 10 81 71 | info@gestaltakademin.se | © Gestaltakademin 2012