• open panel


Bemötande inom vård och omsorg
Titel Författare År O/T
Det kan aldrig bli som förr. En studie av äldre personer med diabetes och deras upplevelse av vård i hemmet. Ann-Christine Wretman
anki.wretman@telia.com
2007
O
En fenomenologisk studie om hur kvinnor upplevt perioden från upptäckt av bröstcancer till diagnos. Carina Sjöstedt
carina.sjostedt@nacka.casco.se
2008
O
Kan gestaltterapi vaere en metode for brukermedvirkning? Elin Söreide Brekke 2003
T
Möten inom vården – en analys med fokus på amningens betydelse med hjälp av energicykeln. Sofia Zwedberg
sofia.zwedberg@zp.se
2005
O
Möten med ungdomar – En studie av behandlingsassistenters upplevelser, när de bidrar till att göra ett behandlingsarbete som leder till utveckling för ungdomar. Yvonne Jernberg
ava59@live.se
2005
T
Mötet mellan distiktsläkare och patient - en fenomenologisk studie om distriktsläkarens positiva upplevelser i mötet med patienten. Eva Bergholtz
evabergholtz@hotmail.com
2005
T
Mötet mellan föräldrar och personal på ett utredningshem. Agneta Brunesson
agneta.brunesson@telia.com
2001
T
Pilotstudie Basen. Jesper Peter Rasmussen 2004
O
Professionella hjälpares syn på sin egen hälsa – en fenomenologisk studie. Anne Kinghed Forsgren
anne.kinghed-forsgren@esculapen.se
2004
T
Relasjon som metode – en studie om hvordan personalet på et familiesenter bruker relasjonen til beboerne som arbeidsmetode for å öke deres omsorgskompetanse. Kathrine Bille
trine_bille@hotmail.com
2003
T
Upplevelsen av meningsfullhet hos behandlingspersonal på ett behandlingshem. Tanja Christensson
tanja.christensson@telia.com
2005
T
Uppmärksamheten på patientens egna förståelse och upplevelse i mötet - sett ur den behandlande personalens perspektiv. Christina Rongedal
kicki@christinarongedal.se
2010
T
Vi er da alle mennesker - Erfaringer med brukermedvirkning ved ett distriktpsykiatrisk senter. En fenomenologisk studie. Per Tore Iversen
per.tore.iversen@nenett.no
2010
T
               Gestaltakademin i Skandinavien | Birger Jarlsgatan 58 | 114 29 Stockholm | 08 - 10 81 71 | info@gestaltakademin.se | © Gestaltakademin 2012