• open panel


Teori, utbildning och pedagogik
Titel Författare År O/T
A Comparative study between gestalt developmental field theory and attachment theory. Peter Walfridsson 2007
T
Awareness-mindfulness. Likhet – olikhet. En jämförande studie om likheter och olikheter i begreppen awareness och mindfulness som de uppfattas av några ”brukare”. Berit Engström
berit@medvetenkontakt.com
2007
O
Effects of Buddhist meditation on Gestalt therapists: a qualitative study. Olivier Winghart
o_winghart@yahoo.com
2008
T
Familjekonstellationer I gestaltterapeutiskt arbete - Ögonblick när Bert och Fritz möts!? Christel Segander
christel@lotsudden.se
2006
T
FÄLT & SYSTEM antingen eller – eller både och? – en studie i hur gestaltkonsulter och gestaltlitteratur ser på begreppen. Karin Grönberg
karin@facilitering.com
2008
O
Gestalt i skådespelarutbildningen – ett sätt att klara teaterns och livets många roller. Irene Grönwall
irene.gronwall@telia.com
2005
O
Gud i själavård och psykoterapi – en kvalitativ studie om hur präster/pastorer som även är utbildade inom psykoterapi uppfattar själavård och psykoterapi. Birgitta Lindgren
birgitta.lindgren@gestaltdialog.se
2005
T
Hur kan gestalt bli en mer aktiv del av mitt arbete som konsult – en studie av mig själv. Monica Hjort von Zeipel
monica.hjvz@gmail.se
2009
O
Hur visar sig kontakt? En undersökning av hur gestaltkonsulten kan uppleva och tolka kontakt mellan människor. Helena Ström
helena.strom@kultivera.com
2006
O
Impro & Gestalt En upptäcktsresa genom två kunskapsområden. Cecilia Winrow
cecilia.winrow@uadm.uu.se
2007
O
Intuition. Helle Carstensen
helle.vibeke.carstensen@hav.regionh.dk
2010
O
Kvalitativ interviewundersögelse. Forventninger, holdninger og utbytteved deltagelse i psykoterapeutisk utdannelse. Peter Engelbrecht Nielsen 2006
T
Lärares aktivitet och återhämtning – en fenomenologisk studie. Ann-Sofie Romlin
romlin@gestaltterapeuter.se
2004
T
MODSTAND Et fenomenologisk studie af underviseres oplevelser og handlemuligheder i det voksenpedagogiske felt. Helle Marstal 2008
O
På vej mod en sangterapi – et studie af kontaktkompetencen konfluens i sangundervisningsprocesser. Trine Dansgaard
tri.dan@mail.dk
2004
T
Upplevelser I naturen. Gestaltteoretisk analys av 6 personers berättelser. Robert Mowitz
robert.mowitz@gestaltifokus.se
2006
T
Vad i gestaltterapeututbildningen har påverkat självkänslan? Elisabet Eriksson
ruth.elisabet@hotmail.com
2007
T
               Gestaltakademin i Skandinavien | Birger Jarlsgatan 58 | 114 29 Stockholm | 08 - 10 81 71 | info@gestaltakademin.se | © Gestaltakademin 2012