• open panel


Förändringsledning och förändringsarbete
Titel Författare År O/T
Att leda en förändring - en fenomenologisk studie av medarbetares delaktighet i ett förändringsarbete. Lisbeth Lunde
lisbeth.lunde@stericsson.com
2008
O
Drömmar och drivkrafter från dröm till förverkligande. Teresa Schmiterlöw
tschmiterlow@yahoo.se
2009
O
Erfarenhet och upplevelse av genomförda förändringar i en industriell organisation. Tony Sjöstrand
tony.sjostrand@sandvik.com
2011
O
Ett minne för livet – Upplevelser av Gestaltorienterat förändringsarbete i en organisation. Ulf Zwedberg
ulf.zwedberg@zp.se
2005
O
Från offentlig till privat - röster under vakuumperioden. En studie om chefers upplevelser och erfarenheter under en förändringsprocess. Annika Elm
annika.elm@sll.se
2010
O
Från ord till handling i en förändringsprocess. Ulla-Britt Åstrand
ullabritt.astrand@comhem.se
2005
O
Förvirring, dialog & mening, Effekter av dialoger om nuläget under en pågående genomgripande förändring. Johan Holm
johan.holm@gro.nu
2009
O
Hindrande krafter för motivation till förändringar bland operatörer. Håkan Nilsson
hakan.nilsson@sandvik.com
2011
O
Ledarskap i ett kaotiskt fält – några chefers kamp i en förändringsprocess. Cristina Fabo Jonsson
fabojonsson@yahoo.se
2004
O
Stödjande Miljö vid kulturförändring i ett stålföretag. Jonas Renström
jonas.renstrom@sandvik.com
2007
O
Udvikling – ”A Never Ending Story”. Dorthe Palmvang
toftegaard@post.tele.dk
2007
O
               Gestaltakademin i Skandinavien | Birger Jarlsgatan 58 | 114 29 Stockholm | 08 - 10 81 71 | info@gestaltakademin.se | © Gestaltakademin 2012