• open panel


Chef- och ledarskap
Titel Författare År O/T
Använder arbetsledare den kunskap de fått i gestaltterapeutisk handledning i sin arbetsledarroll? Christina Källberg
christina.kallberg@mse.dll.se
2001
T
Att arbeta på fält är att vara i fält. En studie om stöd och ledarskap på en Svensk ambassad i Afrika. Niclas Thalén
niclas.thalen@sida.se
2007
O
Att leda på distans – en studie om framgångsfaktorer och hinder. Marie Smedbro
marie.smedbro@gu.se
2008
O
Att leda samordnat. En studie av en ledningsgrupps utvecklingsresa mot ett samordnat ledarskap. Kristina Vejbrink
kristina.vejbrink@lyhra.se
2012
O
Att möta och bli mött –
En fenomenologisk studie om samspelet chef/medarbetare i samband med medarbetarens återgång i arbete efter en lång tids sjukskrivning.
Carina Friberg Frank
satsang@comhem.se
2006
T
Att vara klämd emellan – en studie om mellanchefers klämdhet och strategier för att hantera den. Wiveca Green
wiveca.green@comhem.se
2008
T
Chefers upplevelser under sin avgångsprocess – en fenomenologisk studie om chefers upplevelser under avslutet, övergången och nystarten. Weronica Dahlén
weronica.dahlen@vgregion.se
2004
O
Chefsarbete efter en ägarförändring. En studie av hur chefer upplever att förutsättningarna för att vara chef har förändrats sedan företaget har fått nya ägare. Elisabeth Svensson
elisabeth.svensson@sellete.se
2007
O
Co-coaching – ledarutveckling på gestaltisk grund, förutsättningar och fallgropar. Helena Nilsson Friberg
helena.nilsson2@ikea.com
2009
O
En svår beslutssituation. Ulrika Hagbarth
ulrika.hagbarth@gmail.com
2010
T
Ensam kvinna i ledningsgrupp – en studie i maktlöshet – en fenomenologisk studie av kvinnliga ledares upplevelse av att vara i minoritet i en ledningsgrupp. Kim Loeld
kim@loeld.se
2008
O
Gestaltbaserat ledarskap? En studie av gestaltutbildade chefers ledarskap. Susanne Markovska
susanne.markovska@telia.com
2009
O
Gestaltterapi och ledarutveckling – en studie av individers uppfattningar om lärande och utveckling i ett gestaltbaserat ledarutvecklingsprogram. Katharina Arenvi
katharina@arenvi.se
2004
T
Gestalt-therapy-based leadership-development. Karen Tobiasen 2010
T
Hur upplever chefer att möta medarbetare i kris? Anette Karlsson Wessman
anette.wessman@folksam.se
2008
O
Individuell chefshandledning på gestaltisk grund. Kirsi Glumoff 2001
T
Investeringsprocess för Affärsänglar Struktur, process eller ”magkänsla” – eller alla tre? Samtidigt! Hur då? Gunnar Bergstedt 2008
O
Ledarskap inom personlig assistans, assistansanvändarens erfarenhet av arbetsledarrollen. Suzanne Elmquist
suzanne.elmqvist@gmail.com
2009
O
Ledarskap och skam. Lennart Kågström
lennart@barfota.se
2010
O
Ledarskap via golf som metafor – Undersökning om golf kan erbjuda ett lärande för att utvecklas som ledare. Åke Johansson
ake@amaware.se
2005
O
Ledarskiften - familjeföretagens dilemma. Anette Berg
anette.berg@vivaldi.se
2010
O
Medarbetarsamtal – till vilken nytta? Anette Karlsson
anetkarlsson@gmail.com
2006
O
Poltiskt ledarskap – En studie av hur presidieledamöter kan uppfatta och beskriva sitt ledaruppdrag i det politiska systemet. Jeanette Olsson 2005
O
               Gestaltakademin i Skandinavien | The Castle | Slottsbacken 8 | 111 30 Stockholm | 08 - 10 81 71 | info@gestaltakademin.se | © Gestaltakademin 2012