• open panel

Intervjuer med tidigare studerande

Susanne Bertelsen och Håkan Nilsson, idag verksamma som organisationsutvecklare i egen verksamhet respektive interkonsult på Sandvik och doktorand vid KTH. Susanne och Håkan har gått Organisationsprogrammet

Kicki Rongedahl och Lars Carlsson, idag verksamma som terapeuter, både för individer och grupper. Kicki och Lars har gått Terapeutprogrammet

Gunilla Östberg, controller och administrationsansvarig på Trygghetsfonden TSL. Gunilla har gått Grundkurs i personlig utveckling, Fördjupad personlig utveckling och går nu år 1 på Organisationsprogrammet.

Jim Sundberg, tidigare sektionschef på Svenska Spel gick Grundkurs i personlig utveckling 2013/2014.

Åse Hagerman, röstcoach har gått Grundkurs i personlig utveckling.

Anett Eriksson, företagsledare Looop, efter två år på grundutbildningen och ett år på Terapeutprogrammet.

Kjerstin Oscarson, organisationsstrateg Sveriges Radio, Stockholm. Examinerad från Gestaltakademins 4-åriga organisationsutbildning och MSc Gestalt in Organisations.

Jeanette Forss, verksamhetschef fackförbundet Vision Sundsvall, medlem i Visions kansliledning, har gått Grundkurs i personlig utveckling samt första året på Gestaltakademins grundutbildning.

Per Hallberg, företagsledare Farax Group, har gått Grundkurs i persdonlig utveckling samt första året på Gestaltakademins grundutbildning.

Fredrik Haglund, Kurator inom Barn- och ungdomspsykiatrin, gått Gestaltakademins terapeututbildning.

               Gestaltakademin i Skandinavien | Birger Jarlsgatan 58 | 114 29 Stockholm | 08 - 10 81 71 | info@gestaltakademin.se | © Gestaltakademin 2012