• open panel
Fördjupad personlig utveckling
behörighetsgivande till Terapeutprogrammet

16 dagar

Vad formar en människa? Hur kan det ta sig uttryck? Hur påverkar det relationen med andra? Denna utbildning ger dig möjlighet att fortsätta din personliga utveckling samtidigt som du får djupare kunskap i gestaltterapeutisk teori och praktik. 

Utbildningen är fristående och samtidigt förberedande för den som eventuellt vill söka vidare till Terapeutprogrammet.

Målgrupp:
Du som efter en Grundkurs vill fortsätta din personliga utveckling och eventuellt vill utbilda dig till Gestaltterapeut.

Förkunskapskrav:
- Grundkurs eller annan likvärdig erfarenhet
- God svenska i tal och skrift samt god engelsk läsförståelse

Mål och syfte:
Att du ska få ökad medvetenhet och förståelse för din livshistoria, dina mönster och hur du påverkas av och påverkar andra och hur du kan ta ansvar för dina val och din egen utveckling. Du ska även få med dig den grundläggande kompetens i gestaltteori och gestaltterapeutisk praktik som krävs för vidare studier på terapeutprogrammet.

Innehåll och upplägg:
Du kommer att få utforska och arbeta med
• Dig själv i samskapande med andra
• Din förmåga till kontakt, närvaro och autenticitet
• Din bakgrund, tidigare erfarenheter och hur de färgar dina relationer
• Dig själv i relation till gestaltteori och gestaltterapeutisk praktik
• Vad som skapar goda förutsättningar för din utveckling och andras

Utbildningen är förlagd till internat och pedagogiken är upplevelsebaserad och processorienterad. Den baseras på relationerna i gruppen och det som sker här och nu, grupprocessen är en förutsättning för tryggheten, utforskandet och lärandet. Deltagarna går i egenterapi parallellt med utbildningen och bildar också mindre lärgrupper som träffas mellan kurstillfällena för att stötta den fortsatta utvecklingen.

Utbildningen är krävande både personligt och tidsmässigt, upplägget är dock anpassat för att man ska kunna gå den vid sidan av sitt vanliga heltidsarbete.

Kursbeskrivning och anmälningsblankett, se vänster kolumn.

Kursdatum:
Utbildningen omfattar fyra kurstillfällen med fyra kursdagar per tillfälle.
21 – 24 augusti
24 – 27 oktober
5 – 8 december
23 – 26 januari

Kursen är förlagd till internat på Södertuna Slott, Gnesta

Pris/kostnad:
Kursavgift
32 800 SEK inkl moms (privatbetalande)
49 200 SEK exkl moms (företagsbetalande)

Tillkommande kostnader:
- Intervjuavgift 500 kr
- Kost och logi (995 kr exkl moms helpension dubbelrum, 1595 kr exkl moms helpension enkelrum)
- Egenterapi (med timme avses 60 min) minst 15 tim; (rek pris 800 kr/tim inkl moms för privatbetalande, rek pris 1 200 kr/tim inkl moms för företagsbetalande)
- Egna kostnader för resor och litteratur

Ansökan:
Sista ansökningsdatum: 1 april, 2018

Ansökningsblankett att ladda ner

******************************
Med reservation för ändringar!

               Gestaltakademin i Skandinavien | Birger Jarlsgatan 58 | 114 29 Stockholm | 08 - 10 81 71 | info@gestaltakademin.se | © Gestaltakademin 2012