• open panel
Öka medvetenheten

Fredrik Haglund, Kurator inom Barn- och ungdomspsykiatrin, gått Gestaltakademins terapeututbildning.

"Jag valde medvetet Gestalt när jag sökte utbildningen, tanken föddes redan i gymnasiet. För mig är Gestalt en humanistisk terapiform som har en unik bredd när det gäller teori och metod. Idag pratar alla om Mindfulness som något nytt i terapi. Att arbeta integrerat med att öka medvetenheten ”awareness” är grunden i Gestalt. Fritz Perls introducerade dessa tankar redan på 50-talet.

Sedan jag blev klar med utbildningen känner jag en större trygghet och lugn i att hantera det som uppkommer i terapisamtal. Gestalt är en kreativ terapiform som utgår från vad som händer i mötet med klienten – här och nu. Teorin tillåter mig att också att arbeta utifrån den jag är, våga vara personlig när det är till gagn för klienten. Jag känner en trygghet och frihet att hitta andra kontaktvägar i stunden, som t ex att använda ”bilder”. I Gestalt är det klienten som
definierar sitt problem, min roll är att möta klienten där hon är, utan att börja arbeta efter egen agenda.

Så här i backspegeln tänker jag att utbildningsformen är ganska unik. Experimentell inlärning där den egna lärogruppen fungerar som en spegel. Lärarna arbetar hela tiden med oss som exempel. Vi får träna riktig terapi hela tiden. Det är en individterapeutisk utbildning som sker i grupp. Andra jämförbara utbildningar uppfattar jag som mera teoretiskt upplagda. De hade nog inte gett mig lika mycket."

               Gestaltakademin i Skandinavien | The Castle | Slottsbacken 8 | 111 30 Stockholm | 08 - 10 81 71 | info@gestaltakademin.se | © Gestaltakademin 2012