• open panel
Mening med livet

Kjerstin Oscarson, organisationsstrateg Sveriges Radio, Stockholm. Examinerad från Gestaltakademins 4-åriga organisationsutbildning och MSc Gestalt in Organisations:

”Organisationslinjen är en beteendevetenskaplig utbildning där teorin har sin givna plats, men där man också får lära sig ”hands-on” och verkligen får pröva på vad utveckling handlar om. Man integrerar kunskapen i sig själv vilket gör utbildningen helt unik.

Det är en genomgripande utbildning. Omfattande och omvälvande. Egentligen är det först nu efteråt som jag förstår vidden av vad jag lärt mig. Jag har inte bara fått en mängd verktyg och lärt mig en massa metoder. Jag har framförallt utvecklat mig själv - min syn på mig själv, min mening med livet och min roll i ett större perspektiv. Det är grunden för att kunna använda sig själv som instrument och kunna bidra till andras utveckling.

Jag har utvecklat min syn på företaget och medarbetarnas roller och själv fått en ny roll i företaget. Jag jobbar idag med organisationsutveckling och handleder bland annat chefer och ledningsgrupper att tydliggöra och hitta rätt i sina funktioner, vilket bidrar till Sveriges Radios utveckling och fortlevnad.

Förändring sker ju succesivt och är svår att exakt sätta fingret på, men den största skillnaden är att jag idag vågar vara mer av mig själv. Jag har större tillit till mig själv och mina egna tankar och känslor, och jag har blivit mindre kontrollerande. Jag försöker inte längre spela roller jag tror förväntas av mig i olika sammanhang. Det gör att jag blivit mer effektiv."

               Gestaltakademin i Skandinavien | The Castle | Slottsbacken 8 | 111 30 Stockholm | 08 - 10 81 71 | info@gestaltakademin.se | © Gestaltakademin 2012