• open panel
Utmana mig själv

Anett Eriksson, företagsledare Looop, efter två år på grundutbildningen och ett år på terapeutlinjen:

”Efter ett antal år som konsultchef i bemanningsbranschen och fem år som rektor upplevde jag att jag hade massor av kunskap och kompetens, men inte riktigt något att hänga upp den på. Det ledde till att jag, efter att ha gått i gestaltterapi av personliga skäl, så småningom också påbörjade Gestaltakademins terapeututbildning.

Från början sökte jag mig till gestalt för att jag tyckte att det verkade ”flummigt” och jag ville utmana mig själv. Men jag upptäckte att gestalt är precis motsatsen till flummigt. Det handlar om att ta ansvar för sig själv och sina val, att öka sin medvetenhet och att våga möta andra människor här och nu.

Gestalt utgår från det friska hos alla, istället för att fokusera på problem och ”rätta till” människor och grupper. Och det finns utrymme för olikhet. Man är ju sitt eget ”instrument” i arbetet som terapeut. I gestaltterapin finns plats för hela människan.

Jag är ganska allergisk mot allt snack om ”verktyg” hit och dit, men gestalt har faktiskt ett fantastiskt verkningsfullt verktyg: Awareness! Det går att prata om mindfulness – men vi gör det.

Utbildningen har stor påverkan på mitt dagliga arbete, hur jag bemöter och arbetar med kunder, individer och grupper. Genom gestalt har jag funnit balans mellan olika delar i livet – och ju bättre jag har det med mig själv desto bättre är jag i mitt jobb. Jag har världens roligaste jobb!"

               Gestaltakademin i Skandinavien | The Castle | Slottsbacken 8 | 111 30 Stockholm | 08 - 10 81 71 | info@gestaltakademin.se | © Gestaltakademin 2012