• open panel
En action based resa

Per Hallberg, företagsledare Farax Group, har gått grundkursen samt första året på Gestaltakademins grundutbildning:

”Jag lär mig att skapa möten och kontakt som betyder något och som adderar värden till en relation. Jag har också blivit bättre på att skilja ut mig själv från andra och inte blanda ihop mina egna behov med andras. Det gör att jag är en tryggare person och att jag blivit mer professionell i min yrkesroll.
Jag har fått med mig många användbara redskap, en rejäl verktygslåda, och jag har skaffat mig ett större register och kan se fler handlingsalternativ i olika situationer. I grunden handlar det om att öka sin egen och andras medvetenhet och att kunna se helheten.

Det går inte att ge några snabba svar på varför någon ska välja en gestaltutbildning. Det beror på vem du är, var du befinner dig och vart du vill. Det är inte bara som att ”gå på en kurs” vilken som helst. Det här är en resa, en action based resa, för vi tillämpar teorierna på oss själva.

Individuell gestaltterapi är en obligatorisk del av utbildningen som jag tycker ger mycket. En stor del av utbildningen sker annars i den stora gruppen, min årskull består av 20 personer, men vi är även indelade i mindre ”stödgrupper” som träffas mellan internatveckorna. Så det finns goda möjligheter att välja hur aktiv man vill vara i olika sammanhang och i vilket tempo man vill göra sin egen resa."


               Gestaltakademin i Skandinavien | The Castle | Slottsbacken 8 | 111 30 Stockholm | 08 - 10 81 71 | info@gestaltakademin.se | © Gestaltakademin 2012