• open panel

Aktuell ledarutbildning – att leda skeenden, inte personer

 
 

Ulf Grundel och Lena Mc Evenue samtalar med Per Andersson om gestaltmetodiken och hur den kan vara ett stöd i organisationsutveckling och personlig utveckling. Ulf och Lena är kursledare till Samskapande organisationer. En utbildning som fokuserar på att leda skeenden och processer i första hand och personer och individer i andra hand genom att bygga på deltagarnas yrkesmässiga verklighet och använda sig av ett interaktivt lärande.

 
               Gestaltakademin i Skandinavien | Birger Jarlsgatan 58 | 114 29 Stockholm | 08 - 10 81 71 | info@gestaltakademin.se | © Gestaltakademin 2012