• open panel

Unga vuxna påminner om lyssnandets kraft

 

Den psykiska ohälsan har ökat dramatiskt bland unga i Sverige. Psykiska problem som oro, ångest eller sömnproblem har i det närmaste trefaldigats sedan 90-talets början. En tuffare arbetsmarknad, hårdnande utbildningskrav och växande klyftor lyfts fram som förklaringar berättar Sven Bremberg, docent i socialmedicin vid Karolinska institutet och en av Sveriges ledande experter på ungas psykiska hälsa.

De unga är vår framtid brukar vi lite slarvigt säga. Det är förvisso alldeles sant, men kan lätt föra in fokus på just framtid. Vi ska förbättra arbetsmarknad för unga, förbättra utbildningen och minska på klyftor – och då kommer den psykiska hälsan påverkas hos våra ungdomar. Det tror jag med. Men det är också något jag saknar i rubrikerna om de ungas psykiska hälsa. Något om nuet och det grundläggande behovet av att vara lyssnad på. Jag har just blivit påmind om detta.

Jag och min kollega Katarina låser dörren till Gestaltakademins kontor efter ett tisdagsseminarium. Det känns som vi haft en riktigt fin grupp, med unga vuxna mellan 18-23 år. De har med sig ganska skilda bakgrunder in i rummet, men delar ett intresse av att veta mer om sig själva. Att förstå lite mer om varför de agerar som det gör. Normalisering, så att det kan bli lite mer utrymme för nyfiket utforskande. Att kunna dra ner på undvikandet och ifrågasättande av sig själva.

Som vanligt när man träffar ungdomar - en massa klokskap, humor, allvar, öppenhet och försiktighet i en enda härlig blandning. Katarina och jag känner oss nöjda med kvällen och det klimat som alla var med och skapade. Och samtidigt märker jag en känsla av vemod i mellangärdet när vi traskar iväg hemåt. Vemodet – i en barnvisa väl beskriven som att vara glad och ledsen på en och samma gång – vill berätta något. Så vi går och samtalar om kvällen. Jag får snart tag i det.

Som en röd tråd genom den avslutande rundan beskriver deltagarna att kvällen skapat en känsla av lugn. Och vi känner verkligen av ett lugn i rummet. Gott så. Det som skapar vemodet är hur de beskriver att lugnet har uppstått – att ha varit lyssnad på. Och inte i den gängse betydelsen att ”det kändes bra”, utan mer ”det kändes ovant”. Kroppen har oavsett reagerat som den gör när vi känner oss mötta och lyssnade på av andra – den slappnar av. Men nog känns det lite sorgligt? Ovan att vara lyssnad på.

Så lite och så enkelt, som gör så mycket. Att bli lyssnad på av den andre. Det är just det som är det riktig fina med gestalt för mig. Förståelsen för att det hälsosamma och läkande sitter i själva mötet med andra. Och lyssnandet kan alltid börja här och nu. Det behöver inte vänta på framtidens nya jobb, förändrade utbildningskrav eller minskade klyftor.

Jag vill försöka fortsätta lyssna på våra unga vuxna och hoppas att det ger ringar på vattnet. För visst är det så att de unga skapar vår framtid, men av det de får med sig i nuet. Och lite lugn och tillit till andra har väl aldrig inverkat ohälsosamt på ett samhälle, så vitt jag vet.

/Kicki Rongedal
Studierektor


 
               Gestaltakademin i Skandinavien | Birger Jarlsgatan 58 | 114 29 Stockholm | 08 - 10 81 71 | info@gestaltakademin.se | © Gestaltakademin 2012